Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Giáo dục Canada

Hệ thống giáo dục Canada có đặc điểm gì ?

  • Hệ thống giáo dục ở Canada bao gồm từ trường công lập và tư thục từ mẫu giáo tới đại học. Tại Canada thì ở cấp đại học hầu hết đều là trường công lập, không có tư thục, vì vậy, chất lượng giáo dục đều ngang bằng nhau trên khắp đất nước.
  • Một năm học kéo dài từ tháng 9 năm trước tới tháng 6 năm sau. Trẻ em vào lớp 1 khi được 6 tuổi. Lớp 1 đến lớp 6 là ở bậc tiểu học
  • Trung học từ lớp 7 tới lớp 11, 12 hoặc 13 (tùy tỉnh bang). Sau đó học sinh sẽ lựa chọn học cao đẳng, cao đẳng phổ thông chuyên nghiệp (Cé gep) hoặc là đại học.
  • Riêng Cé gep là dạy 2 năm phổ thông hoặc đào tạo nghề trong vòng 3 năm ở giữa trung học và đại học, và chỉ riêng tại tỉnh bang Quebec mới có hệ thống Cé gep này.
  • Canada là đất nước đa ngôn ngữ, và tại những tỉnh bang nói tiếng  Anh ở Canada thì các trường cao đẳng còn được gọi với nhiều tên gọi khác như:
  • community college (cao đẳng cộng đồng), University College (cao đẳng đại học), technical institutes (học viện kỹ thuật),…
  • Sau đây là một vài đặc điểm từng cấp học trong hệ thống giáo dục Canada, mời quý bạn đọc theo dõi.

David Le

Van Duy Khiem Le (David), MBA., Thành viên chính thức Đoàn Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada (CICC), Hiệp hội các Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada (CAPIC)

Chuyên gia tư vấn di trú Canada (RCIC.) | Ủy viên chứng thực tuyên thệ tỉnh bang Ontario, Canada

viTiếng Việt