Cart Total Items (0)

Giỏ hàng

CHƯƠNG TRÌNH TỈNH BANG

 

Ontario

 • Foreign Worker
 • In-Demand Skill
 • International Student with Job Offer
 • International PhD Graduate
 • International Masters Graduate
 • Express Entry: Skilled Trades | Human Capital Priorities | French-Speaking Skilled Worker
 • Entrepreneur

British Columbia

 • Express Entry: Skilled Worker | Healthcare Professional | International Graduate | International Post-Graduate
 • Entry Level and Semi-Skilled Worker
 • Tech Pilot
 • Strategic Projects
 • Entrepreneur
 • Entrepreneur Regional Pilot

Nova Scotia

 • Skilled Worker
 • Semi-Skilled and Low-Skilled Worker
 • Physician
 • Labour Market Priorities
 • Express Entry: NS Demand | NS Experience | LMP Physician | Occupations in Demand
 • Entrepreneur | International Graduate Entrepreneur
 • Atlantic Immigration Pilot Program

New Foundland and Labrador

 • Express Entry Skilled Worker
 • Skilled Worker
 • International Graduate
 • International Entrepreneur
 • International Graduate Entrepreneur
 • Atlantic Immigration Pilot Program

New Brunswick

 • Express Entry
 • Skilled Worker with Employer Support
 • Entrepreneurial
 • Post-graduate Entrepreneurial
 • Atlantic Immigration Pilot Program

Prince Edward Island

 • Skilled Worker
 • Critical Worker
 • International Graduate
 • Express Entry
 • Entrepreneur-Work Permit
 • Atlantic Immigration Pilot Program

Saskatchewan

 • Existing Work Permit: Skilled Worker | Semi-Skilled Agriculture Workers
 • Skilled Worker Occupations In-Demand
 • Skilled Worker with Job Offer
 • Students
 • Skilled Worker Express Entry
 • Health Professions | Hospitality Sector Project | Long-haul Truck Drivers
 • Entrepreneur |  International Graduate Entrepreneur
 • Farm Owners and Operators: Regular Stream | Young Farmer Stream

Alberta

 • Express Entry
 • Self-employed Farmer
 • Opportunity Stream Experience | Employer Direct Recruitment
 • Career Employment | Graduate Internship
 • Entrepreneur | Student Entrepreneur
 • Farm Investor

Manitoba

 • Skilled Worker Overseas: Express Entry | Human Capital
 • Skilled Worker in Manitoba: Work Experience | Employer Direct Recruitment
 • Career Employment | Graduate Internship
 • Entrepreneur | Student Entrepreneur
 • Farm Investor

Northwest Territories

 • Skilled Worker
 • Express Entry
 • Critical Impact Worker
 • Entrepreneur

Yukon

 • Express Entry
 • Skilled Worker
 • Critical Impact Worker
 • Business Applicant

Quebec

 • Quebec Acceptance Certificate (CAQ)
 • Quebec Selection Certificate (CSQ)
 • Quebec Skill Worker: Regular stream | Foreign Students in Quebec stream
 • Quebec Investor
 • Quebec Self-employed
 • Quebec Entrepreneur
 • Quebec Experience Program (PEQ)
 • Quebec Family Class

Express Entry có 3 chương trình định cư như sau

 1. Chương trình liên bang dành cho lao động có tay nghề cao (FSWC – The Federal Skilled Worker Class): phù hợp với các ứng viên đã có kinh nghiệm chuyên môn cao đến từ các quốc gia trên thế giới.
 2. Chương trình kinh nghiệm ở Canada (CEC – Canadian Experience Class): dành cho các ứng viên đã làm việc tại Canada từ 1 năm trở lên.
 3. Chương trình liên bang thợ tay nghề cao (FSTC – The Federal Skilled Trades Class): dành cho các thợ tay nghề cao đáp ứng đủ các điều kiện mà chính phủ đưa ra.

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM MỚI NHẤT TẠI CANADA (UPDATE 2022)

 1. Chương trình thí điểm lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm (AFIP)
 2. Chương trình thí điểm công nghệ cao Tech Pilot (BC PNP Tech Pilot)
 3. Chương trình định cư thí điểm diện chăm sóc sức khỏe (Caregiver)
 4. Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIPP)
 5. Chương trình thí điểm vùng nông thôn và phía Bắc Canada (RNIP)
viTiếng Việt