Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Ottawa, 28/2/2023. Những người nước ngoài đang ở Canada dưới dạng “visitor” mà có “valid job offer” sẽ tiếp tục được nộp hồ sơ và được cấp Work permit mà không cần phải rời khỏi Canada. Những ai nộp hồ sơ theo chính sách này này, mà đã từng có giấy phép lao động trong vòng 12 tháng qua, cũng có thể yêu cầu giấy phép lao động tạm thời để bắt đầu làm việc cho chủ lao động mới của họ nhanh hơn.

Chính sách tạm thời cho phép visitors nộp xin work permit trong Canada lẽ ra hết hạn ngày hôm nay 28/2/2023, đã chính thức được gia hạn tiếp 2 năm, đến 28/2/2025. Việc duy trì tiếp chính sách tạm thời này giúp khách du lịch tạm thời ở Canada có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, thiếu hụt nguồn nhân lực tại Canada trong giai đoạn nền kinh tế Canada đang mở rộng.

Trước khi có sự thay đổi chính sách tạm thời này, những người đăng ký làm việc tại Canada thường cần phải xin giấy phép lao động trước khi họ đến Canada. Hoặc, nếu họ đã ở Canada dạng “du lịch” thì khi được chấp thuận cấp giấy phép lao động, họ sẽ cần phải rời khỏi Canada để được cấp giấy phép lao động. Với chính sách này, việc rời khỏi Canada là không cần thiết.

Để đủ điều kiện nộp đơn, người nộp đơn muốn hưởng lợi từ chính sách công tạm thời này phải

– đang ở hợp pháp ở Canada dạng “du lịch”

– nhận được valid job offer (được chủ tuyển dụng lao động nhận làm) với LMIA hoặc dạng miễn LMIA

– nộp đơn xin giấy phép lao động (Employer-specific) không quá ngày 28 tháng 2 năm 2025

– đáp ứng tất cả các tiêu chí khác

Các ứng viên hiện đang là “khách du lịch” nhưng đã có giấy phép lao động hợp lệ trong 12 tháng qua có thể làm theo hướng dẫn đặc biệt để được phép làm việc ngay trong thời gian chờ cấp Giấy phép lao động mới.

Xem bản tin gốc tại đây

Cập nhật và dịch nhanh bởi  David LeMBA., Thành viên Cơ quan quản lý Chuyên gia tư vấn di trú Canada – CICC, Hiệp hội các chuyên gia tư vấn di trú Canada – CAPIC

David Le

Van Duy Khiem Le (David), MBA., Thành viên chính thức Đoàn Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada (CICC), Hiệp hội các Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada (CAPIC)

Chuyên gia tư vấn di trú Canada (RCIC.) | Ủy viên chứng thực tuyên thệ tỉnh bang Ontario, Canada