Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Chương trình bảo lãnh Ông bà Cha mẹ sẽ mở lại vào mùa thu này

Đoàn tụ gia đình là một trong những chương trình chính của hệ thống nhập cư Canada. Canada vẫn cam kết giúp đỡ công dân Canada và thường trú nhân bảo lãnh cho những người thân yêu của họ sống và làm việc cùng họ tại Canada. Sự cống hiến của chúng tôi đối với việc đoàn tụ các gia đình thông qua Chương trình bảo lãnh Ông bà Cha mẹ có thể được thể hiện qua số lượng hồ sơ cao nhất trong lịch sử dành cho ông bà cha mẹ theo như Kế hoạch dài hạn có cấp độ.

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ tiếp tục đoàn tụ các gia đình bằng cách chấp nhận tới 15.000 đơn xin bảo lãnh thân nhân hoàn chỉnh theo Chương trình bảo lãnh Ông bà Cha mẹ trong năm nay. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2023, IRCC sẽ bắt đầu gửi thư mời nộp đơn cho 24.200 hồ sơ bảo lãnh được cho là đã được chọn, nhằm đạt mục tiêu tiếp nhận đơn lên tới 15.000 đơn đăng ký hoàn chỉnh. Thư mời sẽ được gửi đi trong vòng 2 tuần.

Mẫu (Sample)

Do số lượng đơn đã nộp từ năm 2020 trước đây còn tồn đọng trong danh sách chờ xem xét, IRCC sẽ gửi thư mời đến những hồ sơ bảo lãnh thân nhân tiềm năng được chọn ngẫu nhiên từ nhóm này thay vì mở thêm thư mời mới. Đây là cách làm giống như cách làm trước đây đã được áp dụng cho của năm 2021 và 2022. Bất kỳ ai đã nộp hồ sơ muốn bảo lãnh thân nhân vào năm 2020 nhưng vẫn chưa nhận được thư mời nộp đơn vào năm 2021 hoặc 2022 đều được khuyến khích nên kiểm tra lại tài khoản email mà họ đã từng cung cấp vào năm 2020 khi họ nộp đơn bảo lãnh thân nhân.

Những người được mời nộp đơn trong đợt nhận đơn năm 2023 sẽ tiếp tục sử dụng Cổng nộp hồ sơ thường trú nhân (PR Portal) hoặc Cổng nộp hồ sơ thường trú nhân của đại diện di trú (Representative Permanent Residence Portal), để nộp đơn điện tử. Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm hiện đại hóa hệ thống nhập cư của Canada cũng như đẩy nhanh và đơn giản hóa quy trình nộp đơn. 

Những người mong muốn đoàn tụ với Ông bà Cha mẹ tại Canada nhưng không được mời trong năm nay có thể cân nhắc đến việc nộp đơn cho ông bà hoặc cha mẹ xin siêu thị thực (Super Visa), đây là loại thị thực nhập cảnh nhiều lần có giá trị lên đến 10 năm. Những cải tiến đối với siêu thị thực (Super Visa) cho phép người có siêu thị thực (Super Visa) ở lại Canada 5 năm một lần, với tùy chọn gia hạn thời gian lưu trú lên đến 2 năm một lần mà không cần rời khỏi Canada. Những thay đổi này giúp công dân Canada và thường trú nhân dễ dàng đoàn tụ với cha mẹ và ông bà của họ ở Canada trong thời gian dài hơn.

Để biết thông tin về các đợt tiếp nhận đơn trước đây của Chương trình bảo lãnh Ông bà Cha mẹ, hãy xem báo cáo được công bố gần đây trên trang điện tử của chúng tôi, Chương trình bảo lãnh Ông bà Cha mẹ: Báo cáo tiếp nhận đơn năm 2014 đến 2019. Một báo cáo tiếp nhận đơn mới hơn bao gồm các đợt tiếp nhận từ năm 2020 đến 2022 sẽ được công bố vào cuối năm nay.

Nguồn: IRCC, xem tin tiếng Anh tại đây