Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Visa LÀ GÌ?

Visa là một giấy phép chính thức được cấp bởi chính phủ của một quốc gia cho phép một công dân nước ngoài nhập cảnh, lưu trú hoặc cư trú trong quốc gia đó trong một thời gian cụ thể và với mục đích nhất định.

Visa Tạm Trú - TRV

Tìm hiểu về chi tiết và những hồ sơ cần thiết cho visa tạm trú.

Super Visa

Tìm hiểu về chi tiết và những hồ sơ cần thiết cho super visa.