Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Family sponsorship tại Canada là quá trình mà một người bảo lãnh cho các thành viên gia đình để họ có thể di trú hoặc trở thành thường trú nhân ở Canada.

Bảo lãnh vợ chồng

Chương trình Bảo lãnh vợ/chồng sang Canada có hai hình thức: Inland Spousal Sponsorship (trong nước) và Outland Spousal Sponsorship (ngoài nước). Cùng TTN immigration tìm hiểu rõ hơn về 2 cách thức này nhé.

family class sponsorship

bảo lãnh THÂn nhân: mức thu nhập

Để bảo lãnh thân nhân, bạn cần chứng minh rằng bạn có đủ thu nhập để đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Điều này có nghĩa bạn có nguồn tài chính đủ để chăm sóc tất cả những người bạn chịu trách nhiệm. Mức thu nhập cụ thể thay đổi dựa trên các yếu tố như số lượng thành viên gia đình được hỗ trợ ở Canada, số lượng người được bảo lãnh và xem người bảo lãnh cư trú ở Canada hay Quebec.

Kháng án quyết định từ chối visa bảo lãnh

Trong loại kháng án này, viên chức di trú đã từ chối cấp visa cho cha mẹ hoặc ông bà bạn muốn bảo lãnh. Việc từ chối visa có thể bao gồm thành viên phụ thuộc khác trong gia đình. Viên chức đã quyết định rằng bạn (và người đồng bảo lãnh nếu có) không có thu nhập cần thiết để bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà. Bạn có thể kháng án tới Phòng xử lý Khiếu nại Di trú (IAD).