Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)

Chương trình Đề Cử Tỉnh Manitoba (MPNP) cung cấp ba diện, mỗi diện cung cấp các lộ trình cụ thể cho cá nhân nhập cư vào tỉnh Manitoba và đạt được quyền cư trú vĩnh viễn tại Canada. Thông qua các diện này, người nộp đơn có thể theo đuổi các con đường khác nhau để đạt được mục tiêu nhập cư của họ và góp phần vào cộng đồng đa dạng và sôi động của Manitoba.

Diện tay nghề (skilled WORKER)

Diện Skilled Worker là được thúc đẩy bởi nhu cầu của địa phương và được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng tại Manitoba. Những người lao động có kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế sẽ được chọn, phù hợp với các nhu cầu cụ thể của thị trường lao động địa phương, và đề cử họ để được cư trú vĩnh viễn tại Canada để sống và làm việc tại Manitoba. Diện này cung cấp hai lộ trình: Diện Tay Nghề tại Manitoba (SWM)Diện Tay Nghề ở Nước Ngoài (SWO).

tay nghề tại Manitoba (SWM)

Chương trình Diện Tay Nghề tại Manitoba (SWM) đề cử những người nộp đơn có mối liên kết mạnh mẽ với tỉnh thông qua việc làm liên tục và đủ kỹ năng, giáo dục và đào tạo, kinh nghiệm làm việc và sự thành thạo về ngôn ngữ chính thức để đóng góp vào nền kinh tế và cộng đồng Manitoba.

 • Sinh viên tốt nghiệp tại Manitoba, đã làm việc tại Manitoba được 6 tháng trong các ngành nghề đang có nhu cầu (công việc không liên quan đến ngành học được chấp nhận)
 • Sinh viên tốt nghiệp tại Canada đã làm việc tại Manitoba được 12 tháng (công việc không liên quan đến ngành học được chấp nhận)
 • Người lao động nước ngoài/Sinh viên tốt nghiệp tại Manitoba đã làm việc tại Manitoba được 12 tháng, trong các ngành nghề không có nhu cầu.
 • Sinh sống/làm việc tại Manitoba khi nộp đơn.
 • CLB/NCLC 7 đối với các ngành nghề được quy định.
 • CLB/NCLC 6 đối với các giao dịch bắt buộc.
 • CLB/NCLC 5 cho các ngành nghề thuộc NOC 0, A, B khác.
 • CLB/NCLC 4 đối với một số ngành thuộc NOC C, D có thể được xem xét.
 • Giấy khai sinh
 • Tình trạng cư trú/du lịch: hộ chiếu (bao gồm trang có ảnh và trang chi tiết, cộng với thị thực nếu quốc gia cư trú khác với quốc tịch)
 • Tình trạng hôn nhân: giấy chứng nhận kết hôn/ly hôn/tử vong; thỏa thuận ly thân; tài liệu chứng minh quan hệ đối tác (chung sống) ít nhất một năm
 • Người phụ thuộc: giấy khai sinh phải thể hiện tên của cả cha và mẹ; giấy tờ nhận con nuôi; thỏa thuận quyền nuôi con ly hôn/ly thân, giấy tờ đi lại.
 • Chứng chỉ, bằng cấp hoặc văn bằng và bảng điểm cho mỗi chương trình được hoàn thành bởi người nộp đơn và vợ / chồng
 • Thư giới thiệu có chữ ký của mỗi người sử dụng lao động của người nộp đơn và vợ/chồng
 • Đề cử cấp tỉnh hoặc thư kết quả xin tị nạn / nhập cư liên bang, thị thực làm việc tạm thời, học tập hoặc thăm viếng – tải lên bản sao tài liệu chính thức
 • Kết quả kiểm tra hợp lệ từ bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt được yêu cầu bởi tất cả các ứng viên ngoại trừ những người hiện đang làm việc tại Manitoba trong các ngành nghề kỹ năng cao (NOC 0, A hoặc B)
 1. Tạo tài khoản theo Chương trình đề cử tỉnh Manitoba (MPNP)
 2. Hồ sơ EOI, bày tỏ nguyện vọng vào MPNP được MPNP lựa chọn và Thư tư vấn để đăng ký sẽ được gửi
 3. Nộp đơn MPNP
 4. Hồ sơ được đánh giá bởi MPNP
 5. Nhận được xác nhận đề cử
 6. Nộp đơn xin thường trú (PR) cho Bộ người nhập cư, người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

PHÍ NỘP ĐƠN MPNP: $500

MPNP cam kết đánh giá tất cả các đơn ứng tuyển trong vòng 6 tháng.

tay nghề ở nước ngoài (SWO)

Chương trình Tay Nghề ở Nước Ngoài (SWO) đề cử những người nộp đơn có mối liên kết đã được xác lập với Manitoba thông qua:

 • sự hỗ trợ của thành viên gia đình hoặc bạn bè
 • học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc trước đó tại tỉnh
 • thư mời trực tiếp từ MPNP
 • Phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu và đạt được ít nhất 60 điểm để được xem xét đề cử
 • Các ứng viên nghề nghiệp được phân loại tại Mã Ngành Nghề Quốc Gia C hoặc D phải có ít nhất CLB 4 trong tiếng Anh (hoặc NCLC 4 trong tiếng Pháp)
 • Chứng minh khả năng và ý định trở thành kinh tế ổn định và cư trú tại Manitoba
 • Có sự hỗ trợ được xác nhận từ một người bạn hoặc người thân gần đã cư trú tại Manitoba ít nhất một năm; HOẶC Có một Lời Mời Đăng ký hợp lệ được cấp bởi MPNP; HOẶC Có kinh nghiệm ở Manitoba:
 • Trong quá khứ, bạn đã làm việc toàn thời gian cho một nhà tuyển dụng Manitoba ít nhất sáu tháng liên tục; HOẶC
 • Có học vấn trước đây tại Manitoba: Là một sinh viên quốc tế, bạn đã tham dự và hoàn thành một chương trình giáo dục hoặc đào tạo được ủy quyền tại một trường đại học hoặc trường nghề tư thục đã đăng ký công nhận ở Manitoba. (Các khóa học về ngôn ngữ không được ủy quyền.)
 • Giấy chứng sinh
 • Tình trạng cư trú/du lịch: hộ chiếu (bao gồm trang chi tiết và hình ảnh, cùng với visa nếu quốc gia cư trú khác với quốc tịch)
 • Tình trạng hôn nhân: chứng chỉ kết hôn/ly dị/chết; thỏa thuận ly dị; các tài liệu chứng minh mối quan hệ thử thách dưới một năm
 • Người phụ thuộc: chứng sinh phải hiển thị tên của cả hai phụ huynh; giấy tờ nhận nuôi; thỏa thuận quyền nuôi cho trẻ em trong trường hợp ly dị/chia tay, cũng như tài liệu đi lại
 • Chứng chỉ, bằng cấp hoặc văn bằng và bảng điểm cho mỗi chương trình đã hoàn thành của ứng viên và vợ/chồng
 • Thư giới thiệu có ký tên từ mỗi nhà tuyển dụng của ứng viên và vợ/chồng
 • Thư kết quả đề nghị của tỉnh hoặc thư kết quả đề nghị nhập cư/tị nạn của liên bang, visa cho công việc tạm thời, học tập hoặc thăm – tải lên bản sao của tài liệu chính thức
 • Những ứng viên cung cấp hồ sơ Express Entry và mã xác minh cũng phải cung cấp một bản sao của chi tiết Hồ sơ/ứng dụng từ IRCC.
 • Kết quả kiểm tra hợp lệ từ bài kiểm tra ngôn ngữ được chấp nhận là bắt buộc đối với tất cả các ứng viên trừ những người đang làm việc tại Manitoba trong các ngành nghề có kỹ năng cao (NOC 0, A hoặc B)
 • Một bản sao chi tiết ứng dụng/hồ sơ của bạn từ IRCC; và
 • Tài liệu tài chính chứng minh rằng bạn có đủ quỹ để đáp ứng yêu cầu LICO.
 1. Tạo tài khoản theo Chương trình đề cử tỉnh Manitoba (MPNP)
 2. Hồ sơ EOI, bày tỏ nguyện vọng vào MPNP được MPNP lựa chọn và Thư tư vấn để đăng ký sẽ được gửi
 3. Nộp đơn MPNP
 4. Hồ sơ được đánh giá bởi MPNP
 5. Nhận được xác nhận đề cử
 6. Nộp đơn xin thường trú (PR) cho Bộ người nhập cư, người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

PHÍ NỘP ĐƠN MPNP: $500

MPNP cam kết đánh giá tất cả các đơn ứng tuyển trong vòng 6 tháng.

diện Giáo dục quốc tế (international education)

Diện Giáo Dục Quốc Tế (IES) tạo điều kiện cho du học sinh tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học được chỉ định tại Manitoba một con đường nhanh hơn để được đề cử.

Có ba con đường:

 1. Career Employment Pathway
 2. Graduate Internship Pathway và
 3. Chương trình International Student Entrepreneur Pilot

Career Employment Pathway cung cấp các tuyến đường đề cử nhanh chóng cho những du học sinh tốt nghiệp sau cấp đại học và có việc làm lâu dài tại Manitoba trong một ngành nghề đang được tuyển dụng mạnh mẽ phù hợp với bằng cấp của họ. Nếu bạn đáp ứng các điều kiện này, bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn vào MPNP ngay sau khi tốt nghiệp và nhận được đề nghị việc làm.

ĐIỀU KIỆN

 • Tốt nghiệp trong vòng 3 năm qua từ một cơ sở giáo dục sau trung học được chỉ định tại Manitoba, từ một chương trình toàn thời gian kéo dài ít nhất một năm / hai học kỳ.
 • Trình độ tối thiểu CLB/NCLC 7 (hoặc tương đương).
 • Có đề nghị công việc toàn thời gian từ một nhà tuyển dụng đủ điều kiện ở Manitoba, với thời gian hợp đồng tối thiểu là một năm, trong một ngành nghề được liệt kê trong Danh sách Công việc Cần thiết của Manitoba phù hợp với chương trình học đã hoàn thành tại Manitoba.
 • Làm việc toàn thời gian tại Manitoba với giấy phép làm việc hợp lệ* vào thời điểm hồ sơ của bạn được đánh giá.
 • Ghi chú: MPNP có thể thiết lập các hạn chế cụ thể dựa trên các chương trình hoặc ngành nghề. Các tốt nghiệp của các chương trình đại học Manitoba đủ điều kiện miễn là họ có một đề nghị công việc trong bất kỳ ngành nghề nào được phân loại là TEER 0, 1, 2 hoặc 3 (trước đây là NOC 0, A hoặc B) được liệt kê trong Danh sách Công việc Cần thiết.
 • Đủ tài chính tương đương để đáp ứng yêu cầu về thu nhập thấp nhất (LICO) để tự chủ về tài chính trong vòng sáu tháng. Hoặc bạn phải làm việc toàn thời gian trong một vị trí ổn định và lâu dài tại Manitoba.
 • Cư trú tại Manitoba vào thời điểm nộp đơn.
 • Chứng minh cam kết tiếp tục cư trú tại Manitoba sau khi nhận được sự đề cử.
 • Nộp Kế Hoạch Nghề Nghiệp Làm Việc mô tả cơ hội nghề nghiệp và hướng đi của bạn tại Manitoba.

  Graduate Internship Pathway giúp sinh viên quốc tế đã hoàn thành bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ của mình được đề cử nhanh chóng tại Manitoba. Bằng cách tham gia thực tập với Mitacs tại Manitoba, họ có thể nộp đơn vào MPNP ngay sau khi tốt nghiệp, ngay cả khi không có đề nghị việc làm.

  ĐIỀU KIỆN

  • Hoàn thành chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Manitoba trong vòng ba năm qua.
  • Trình độ tối thiểu là CLB/NCLC 7 (hoặc tương đương).
  • Hoàn thành chương trình thực tập Mitacs Elevate hoặc Accelerate, bao gồm cả Accelerate Entrepreneur, với một tổ chức nghiên cứu hoặc công nghiệp đủ điều kiện tại Manitoba.
  • Không cần có đề nghị việc làm khi nộp đơn.
  • Chứng minh đủ tài chính tương đương để đáp ứng yêu cầu về thu nhập thấp nhất (LICO) để tự chủ về tài chính trong vòng sáu tháng, hoặc phải làm việc toàn thời gian trong một vị trí ổn định tại Manitoba.
  • Phải cư trú tại Manitoba khi nộp đơn. Ngoài ra, bạn cần phải chứng minh cam kết ở lại Manitoba sau khi nhận được sự đề cử, bao gồm việc nộp một Kế Hoạch Nghề Nghiệp mô tả các mục tiêu nghề nghiệp và cơ hội tại Manitoba.

  Chương trình International Student Entrepreneur Pilot (ISEP) cung cấp cơ hội cho tối đa 20 sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp tại Manitoba trong mỗi năm lịch để theo đuổi doanh nhân hóa thay vì tìm kiếm việc làm. Sau khi ứng viên đáp ứng các điều kiện trong Hợp đồng Hiệu suất Kinh doanh của mình, họ sẽ được đề cử cho cư trú vĩnh viễn.

  Tham dự một buổi hướng dẫn thông tin là bắt buộc trước khi nộp bất kỳ biểu mẫu nào cho MPNP. Các ứng viên quan tâm nên gửi email đến MPNP-BusinessStream@gov.mb.ca để đăng ký tham dự buổi hướng dẫn thông tin.

  ĐIỀU KIỆN

  • Kế hoạch kinh doanh là một phần cần thiết của đơn xin của bạn.
  • Quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp như một quản lý cấp cao từ địa điểm kinh doanh tại Manitoba ít nhất 6 tháng trước khi được đề cử, phù hợp với các yêu cầu trong Hợp đồng Hiệu suất Kinh doanh (BPA) của bạn.
  • Sở hữu ít nhất 51% cổ phần của doanh nghiệp.
  • Trình độ tối thiểu là CLB/NCLC 7 (hoặc tương đương).
  • Hoàn thành một chương trình cấp bậc sau cấp hai toàn thời gian tại Manitoba kéo dài ít nhất 2 năm
  • Học tập hoặc có kinh nghiệm làm việc / kinh doanh ngoài Canada có lợi nhưng không bắt buộc
  • Từ 21 tới 35 tuổi
  • Có giấy phép làm việc mở hiện hành* vào thời điểm nộp đơn
  • Cư trú liên tục tại Manitoba kể từ khi tốt nghiệp
  • Chứng minh ý định tiếp tục cư trú tại Manitoba sau khi nhận được sự đề cử
  • Không cần đặt cọc.
  • Tài sản ròng tối thiểu không phải là một tiêu chí đủ điều kiện; tuy nhiên, tài sản ròng và nguồn vốn của bạn sẽ được xem xét để đánh giá khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn một cách thành công.
  • Chứng minh tài sản thanh khoản đủ đáp ứng yêu cầu về thu nhập thấp nhất (LICO) cho các nguồn tài chính độc lập trong một khoảng thời gian 12 tháng.
  • Tài sản ròng cá nhân của bạn sẽ được xác minh bởi bên thứ ba được phê duyệt bởi MPNP. Báo cáo xác minh, cùng với đơn của bạn, phải được nộp cho MPNP trong vòng 120 ngày kể từ khi nhận được Thư mời Nộp Đơn (LAA).
  • Sau khi đơn của bạn được chấp nhận, bạn phải ký một Hợp đồng Hiệu suất Kinh doanh (BPA) trước khi MPNP phát ra thư thông báo phê duyệt cơ bản để thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn.
  1. Tạo hồ sơ Biểu hiện quan tâm (EOI) của Chương trình đề cử tỉnh Manitoba (MPNP)
  2. Hồ sơ EOI được MPNP lựa chọn và Thư tư vấn để áp dụng được gửi
  3. Nộp đơn MPNP
  4. Hồ sơ được đánh giá bởi MPNP
  5. Nhận được xác nhận đề cử
  6. Trong vòng 180 ngày từ ngày nhận được đề cử, nộp đơn xin thường trú (PR) cho Bộ người nhập cư, người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC)

  diện nhà đầu tư doanh nghiệp (business INVESTOR)

  Chương trình Nhà đầu tư Doanh nghiệp cho phép Manitoba thu hút và đề cử các nhà đầu tư và doanh nhân có năng lực từ khắp nơi trên thế giới, những người có ý định và khả năng bắt đầu hoặc mua các doanh nghiệp tại Manitoba. Tính đến thời điểm này, các ứng viên không còn bắt buộc phải nộp một khoản tiền đặt cọc $100,000 cho chính phủ Manitoba.

  doanh nhân (ENTREPRENEUR PATHWAY)

  Con đường Doanh nhân được cải tiến thay thế cho dòng MPNP-B trước đây. Nó cho phép Manitoba tuyển dụng và đề cử những cá nhân kinh doanh có năng lực từ khắp nơi trên thế giới, những người có ý định và khả năng chuyển đến Manitoba và thiết lập, mua hoặc trở thành đối tác trong một doanh nghiệp trong vòng 24 tháng đầu tiên sau khi đến Canada trên một giấy phép làm việc tạm thời.

  • Tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong vòng năm năm với vai trò chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao của một doanh nghiệp thành công.
  • CLB/NCLC 5
  • Bằng tốt nghiệp trung học
  • Tài sản ròng $500.000
  • Mức đầu tư tối thiểu là $250.000 cho các doanh nghiệp nằm trong Vùng Thủ đô Manitoba hoặc $150.000 nếu doanh nghiệp nằm ngoài Vùng Thủ đô Manitoba.
  • Doanh nghiệp đề xuất phải tạo ra hoặc duy trì ít nhất một công việc cho một công dân Canada hoặc một thường trú nhân tại Manitoba (trừ chủ sở hữu của doanh nghiệp và/hoặc người thân).
  • Chuyến thăm quan trong vòng 1 năm trước khi nộp EOI.
  • Nộp một kế hoạch kinh doanh
  • Ký một Hợp đồng Hiệu suất Kinh doanh
  • Thành lập hoặc mua một doanh nghiệp hoặc trở thành đối tác trong một doanh nghiệp hiện có trong vòng 2 năm kể từ khi đến, trong khi đang có một giấy phép làm việc tạm thời hợp lệ, thỏa các yêu cầu của Hợp đồng Hiệu suất Kinh doanh của bạn (BPA).

  Biểu mẫu Manitoba

  • Biểu mẫu Ý tưởng Kinh doanh;
  • Biểu mẫu Tự Đánh Giá;
  • Quy tắc ứng xử MPNP Manitoba

  Biểu mẫu đăng ký Manitoba

  • Biểu mẫu Đơn Nộp Phí Dòng Nhà đầu tư Doanh nghiệp
  • Biểu mẫu Giải Thích Thông Tin Dòng Nhà đầu tư Doanh nghiệp
  • Biểu mẫu Chấp Thuận Thu Thập Gián Tiếp và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân Dòng Nhà đầu tư Doanh nghiệp
  • Biểu mẫu Đơn Xin Thủ tục Thông Thường Con Đường Doanh Nhân

  Biểu mẫu Di Trú Liên Bang

  • IMM0008 – Biểu mẫu Đơn Xin Thủ tục Thông Thường cho Canada
  • IMM0008DEP – Thêm Người Phụ Thuộc/Khai báo (nếu có)
  • Lịch Trình A – Lý Lịch/Khai báo (áp dụng cho ứng viên, vợ/chồng và con phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên)
  • IMM 5406 – Thêm Thông Tin Gia Đình (áp dụng cho ứng viên, vợ/chồng và con phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên)
  • IMM 0008_4 – Lịch Trình 4: Các Lớp Kinh Tế: Ứng viên do tỉnh chọn lựa
  • IMM 0008_4A – Lịch Trình 4A: Các Lớp Kinh Tế: Ứng viên do tỉnh chọn lựa – Ứng viên kinh doanh
  • IMM 5562 – Thông Tin Bổ Sung – Các Chuyến Đi của Bạn

  Tài liệu hỗ trợ:

  • Chứng minh chuyến thăm quan tại Manitoba
  • Kế hoạch Kinh doanh
  • Giấy khai sinh
  • Chứng minh cư trú/du lịch: hộ chiếu (bao gồm trang ảnh và trang chi tiết, cùng với visa nếu quốc gia cư trú khác với quốc tịch)
  • Tình trạng hôn nhân: giấy chứng nhận hôn nhân/ly dị/chết; thỏa thuận ly hôn; tài liệu chứng minh mối quan hệ thường trú chung ít nhất một năm
  • Người phụ thuộc: giấy khai sinh phải ghi tên của cả hai phụ huynh; giấy tờ nhận nuôi; thỏa thuận quyền nuôi cho các con trong trường hợp ly dị/chia tay, cũng như tài liệu du lịch
  • Bằng cấp: bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ và bảng điểm cho mỗi chương trình đã hoàn thành của ứng viên và vợ/chồng
  • Thư giới thiệu ký tên từ mỗi nhà tuyển dụng của ứng viên và vợ/chồng
  • Hồ sơ sinh viên (hoặc sơ yếu lý lịch); tóm tắt kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn
  • Thư thông báo kết quả đối với đơn xin ứng cử viên được chọn của tỉnh hoặc di dân/tị nạn liên bang, visa cho công việc tạm thời, học tập hoặc thăm – tải lên bản sao của tài liệu chính thức
  • Kết quả kiểm tra hợp lệ từ bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt, yêu cầu từ tất cả các ứng viên
  • Tài liệu chứng minh Kinh nghiệm Sở hữu Doanh nghiệp
  • Tài sản ròng cá nhân hoặc thông tin tài chính
  • Chứng minh mối liên kết với Manitoba và Canada
  1. Tự Đánh Giá Điều Kiện và Nghiên Cứu Kinh Doanh
  2. Nộp EOI cho MPNP
  3. Nhận LAA và Nộp Đơn
  4. Hồ sơ của bạn sẽ được đánh giá
  5. Thành Lập Doanh Nghiệp tại Manitoba và hoàn thành BPA
  6. Đề Xuất Cuối Cùng

  PHÍ NỘP ĐƠN MPNP: $2,500

  Thời gian xử lý tùy vào hồ sơ và hiệu suất của ứng viên.

  Đầu tư nông trại (FARM INVESTOR PATHWAY)

  Con đường Đầu Tư Nông Trại (FIP) mới đang thay thế Chương trình Tuyển dụng Chiến lược Nông nghiệp trước đó. Con đường này dành cho cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh nông trại đã được chứng minh, vốn đầu tư đủ sẵn có, và ý định thành lập và vận hành một trang trại ở vùng nông thôn Manitoba.

  Dự kiến rằng những ứng viên thông qua FIP sẽ thành lập một doanh nghiệp nông nghiệp ở vùng nông thôn Manitoba sản xuất các sản phẩm chính phù hợp với ngành công nghiệp nông nghiệp hiện tại của tỉnh. Loại hình hoạt động và đầu tư phải tương ứng với thống kê của tỉnh và có liên quan đến ngành nông nghiệp của Manitoba. Các hoạt động kinh doanh nông nghiệp không tập trung vào sản phẩm chính có thể đủ điều kiện tham gia vào Con đường Doanh nhân.

  Trong trường hợp đơn đề cử được FIP chấp thuận, ứng viên phải đặt cọc 75.000 đô la Canada cho Công ty Phát triển Manitoba trước khi có thể được cấp Chứng chỉ Đề cử.

  • Tối thiểu ba năm kinh nghiệm sở hữu và vận hành trang trại được chứng minh bằng tài liệu có thể xác minh.
  • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
  • Kỹ năng nông nghiệp đã được chứng minh, kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm
  • Đầu tư $300,000 vào tài sản hữu hình
  • Tiến hành Chuyến thăm quan Nghiên cứu Kinh doanh Nông nghiệp tới Manitoba.
  • Sống tại trang trại và tham gia tích cực vào quản lý hoạt động kinh doanh trang trại liên tục từ bên trong Manitoba.
  • Hoạt động kinh doanh trang trại phải hoạt động trong sản xuất nông nghiệp chính và có tính khả thi kinh tế.
  • Tài sản ròng $500,000
  • Nộp kế hoạch kinh doanh

  Biểu mẫu Manitoba (Các Bước 1-3)

  • Biểu mẫu Hướng dẫn diện Đầu Tư Nông nghiệp
  • Biểu mẫu Khái Niệm Kinh Doanh Nông Nghiệp Đường Dẫn Đầu Tư Nông nghiệp
  • Quy Tắc Ứng Xử của Manitoba cho Đại Diện Di Trú

  Biểu mẫu Đơn Nộp Phí Diện Đầu Tư Doanh nghiệp

  • Biểu mẫu Nộp Phí diện Đầu Tư Doanh Nghiệp
  • Biểu mẫu Phát Hành Thông Tin diện Đầu Tư Doanh nghiệp
  • Biểu mẫu Đồng Ý Thu Thập và Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân diện Đầu Tư Doanh nghiệp
  • Biểu mẫu Đăng Ký diện Đầu Tư Nông nghiệp
  • Biểu mẫu Khai Báo Ý Định diện Đầu Tư Nông nghiệp

  Biểu mẫu Di Trú Liên Bang

  • IMM0008 – Biểu mẫu Đơn Xin Thủ tục Thông Thường cho Canada
  • IMM0008DEP – Thêm Người Phụ Thuộc/Khai Báo (nếu có)
  • IMM 5669 – Lịch Trình A – Lý Lịch/Khai Báo (áp dụng cho ứng viên, vợ/chồng và con phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên)
  • IMM 5406 – Thêm Thông Tin Gia Đình (áp dụng cho ứng viên, vợ/chồng và con phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên)
  • IMM 0008_4 – Lịch Trình 4: Các Lớp Kinh Tế: Ứng viên do tỉnh chọn lựa
  • IMM 0008_4A – Lịch Trình 4A: Các Lớp Kinh Tế: Ứng viên do tỉnh chọn lựa – Ứng viên kinh doanh
  • IMM 5562 – Thông Tin Bổ Sung – Hành Trình của Bạn

  Tài liệu hỗ trợ

  • Chứng minh Chuyến thăm Nghiên cứu tại Manitoba
  • Kế hoạch Kinh doanh
  • Giấy khai sinh
  • Cư trú/du lịch: hộ chiếu (bao gồm trang ảnh và trang chi tiết, cũng như visa nếu quốc gia cư trú khác với quốc tịch)
  • Tình trạng hôn nhân: giấy chứng nhận hôn nhân/ly dị/chết; thỏa thuận ly hôn; tài liệu chứng minh mối quan hệ thường trú chung ít nhất một năm
  • Người phụ thuộc: giấy khai sinh phải ghi tên của cả hai phụ huynh; giấy tờ nhận nuôi; thỏa thuận quyền nuôi cho các con trong trường hợp ly dị/chia tay, cũng như tài liệu du lịch
  • Bằng cấp: bằng cấp, văn bằng hoặc chứng chỉ và bảng điểm cho mỗi chương trình đã hoàn thành của ứng viên và vợ/chồng
  • Thư giới thiệu ký tên từ mỗi nhà tuyển dụng của ứng viên và vợ/chồng
  • Thư thông báo kết quả đối với đơn xin ứng cử viên của tỉnh hoặc di dân/tị nạn liên bang, visa cho công việc tạm thời, học tập hoặc thăm – tải lên bản sao của tài liệu chính thức
  • Kết quả kiểm tra hợp lệ từ bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt, nếu có
  • Tài liệu hỗ trợ kinh nghiệm sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp
  • Sơ yếu lý lịch; tóm tắt kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn;
  • Tài sản ròng cá nhân hoặc thông tin tài chính
  • Chứng minh Mối Liên Kết với Manitoba và Canada, nếu có
  • Thư Mời Đăng Ký của MPNP (LAA)
  1. Khám phá và nghiên cứu Kinh doanh Nông nghiệp tại Manitoba
  2. Hoàn thành Biểu mẫu Hướng dẫn Quan tâm và Khái niệm Kinh doanh Nông nghiệp
  3. Nộp Biểu mẫu Hướng dẫn Quan tâm và Khái niệm Kinh doanh Nông nghiệp của bạn cho MPNP
  4. Nộp đơn đầy đủ của bạn cho MPNP
  5. Đánh giá đơn đăng ký
  6. Xin cư trú vĩnh viễn
  7. Thành lập doanh nghiệp nông nghiệp của bạn tại Manitoba

  PHÍ NỘP ĐƠN MPNP: $2,500

  Thời gian xử lý tùy vào hồ sơ và hiệu suất của ứng viên.