Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

ONTARIO IMMIGRATION NOMINEE PROGRAM (OINP)

Chương trình Đề Cử tỉnh Ontario (OINP) là chương trình di dân kinh tế, hoạt động phối hợp với Chính phủ Canada thông qua Bộ Di trú, Người tị nạn và Công dân Canada (IRCC). Lao động nước ngoài và du học sinh với kinh nghiệm và giáo dục phù hợp đều có thể nộp đơn xin được đề cử vào OINP.

OINP công nhận và đề cử những người có kỹ năng và kinh nghiệm mà nền kinh tế Ontario cần, và Chính phủ Canada sẽ ra quyết định cuối cùng về việc phê duyệt đơn xin thường trú nhân.

Diện Kỹ Năng Lao Động: tay nghề nước ngoài (employer job OFFER: foreign worker)

Diện Kỹ Năng Lao Động: Diện Tay Nghề Nước Ngoài là một trong các diện trong khuôn khổ Chương trình định cư tỉnh Ontario (OINP), cung cấp cơ hội cho người lao động nước ngoài có đề nghị việc làm trong một nghề nghiệp chuyên môn ở Skill Type 0 hoặc Skill Level A hoặc B của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) để nộp đơn xin đề cử từ OINP để sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Diện này mở cửa cho người lao động nước ngoài ở cả trong và ngoài Canada; hiện đang được vận hành dưới hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Bạn chỉ có thể nộp đơn nếu đã đăng ký bày tỏ nguyện vọng và nhận lời mời từ OINP.

Có một số yêu cầu bắt buộc mà bạn phải đáp ứng đủ tiêu chí để được nhận đề cử. Các yêu cầu này bao gồm:

 • đề nghị việc làm (NOC 0, A, B) tại Ontario từ một nhà tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu của tỉnh.
 • Nhận được lời mời để nộp đơn và nộp đơn trong thời hạn quy định.
 • Chứng minh rằng bạn có các bằng cấp mà bạn đã khai báo trong bày tỏ nguyện vọng bạn đã đăng ký với OINP và cam kết.
 • Đáp ứng một trong các yêu cầu sau tùy thuộc vào vị trí của đề nghị việc làm:
  • Nếu đề nghị việc làm của bạn là cho một nghề nghiệp yêu cầu giấy phép bắt buộc hoặc các quyền hạn khác tại Ontario, bạn phải có giấy phép hoặc quyền hạn hợp lệ từ cơ quan quản lý phù hợp tại Ontario vào thời điểm nộp đơn.
  • Nếu đề nghị việc làm của bạn không phải cho một nghề nghiệp yêu cầu giấy phép bắt buộc hoặc các quyền hạn khác tại Ontario, bạn phải chứng minh có kinh nghiệm làm việc trong cùng một nghề nghiệp như mã NOC của đề nghị việc làm của bạn.
 • Để đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc, bạn phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có trả lương (hoặc tương đương trong làm việc bán thời gian có trả lương) tích lũy trong cùng một nghề nghiệp (cùng mã Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia) như đề nghị việc làm của bạn.
 • Có được kinh nghiệm làm việc này trong vòng 5 năm trước ngày bạn nộp đơn, không phải ngày bạn nhận được lời mời nộp đơn. Nếu kinh nghiệm làm việc của bạn được tích lũy tại Canada, bạn phải đã sống và làm việc hợp pháp tại Canada.
 • Ý định sống tại Ontario.
 • Có thư phê duyệt từ nhà tuyển dụng, biểu mẫu xác nhận chung, biểu mẫu vị trí được phê duyệt trước.
 • Biểu mẫu Cam kết
 • Ảnh chụp, hộ chiếu, hộ chiếu của các thành viên trong gia đình
 • Giấy phép làm việc, giấy phép học tập, visa cư trú tạm thời hoặc bất kỳ tài liệu nhập cư Canada nào khác
 • Biểu mẫu nhà tuyển dụng, bản sao của các quảng cáo việc làm của nhà tuyển dụng cho vị trí được cung cấp cho bạn (nếu có), các tài liệu hỗ trợ bổ sung từ nhà tuyển dụng (nếu cần).
 • Đề nghị việc làm, các bảng lương hiện tại, thỏa thuận tập thể, giấy phép hoặc quyền hạn, LMIA, nếu có.
 • Thư tham chiếu về việc làm/kinh nghiệm làm việc, hợp đồng làm việc, chứng minh về bồi thường, bảng khai báo thu nhập của Cục Thuế Canada, chứng minh tự làm chủ, tài liệu liên quan đến công việc khác
 • Sơ yếu lý lịch
 • Các yếu tố lựa chọn trong bày tỏ nguyện vọng
 • Các tài liệu tùy chọn khác (nếu có)
 1. Tạo tài khoản theo Cổng thông tin điện tử OINP
 2. Đăng ký EOI cho chương trình Kỹ Năng Lao Động: Diện Lao Động Nước Ngoài
 3. Nếu bạn được chọn và nhận được lời mời nộp đơn, bạn có thể nộp đơn online qua Cổng thông tin điện tử OINP
 4. Nếu bạn được đề cử, bước tiếp theo là nộp đơn xin thường trú nhân cho Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trong vòng 6 tháng.

Phí nộp đơn

 • $1,500 nếu đề nghị việc làm nằm ngoài vùng Greater Toronto
 • $2,000 nếu đề nghị việc làm nằm trong vùng Greater Toronto (Thành phố Toronto, Durham, Halton, York và Peel)

Thời gian xử lý hồ sơ tùy vào nhiều yếu tố.

DIỆN kỹ năng lao động: DU HỌC SINH (employer job offer: international student STREAM)

Diện Kỹ Năng Lao Động: Du học sinh là một trong các diện trong khuôn khổ Chương trình Đề cử tỉnh Ontario (OINP), cung cấp cơ hội cho sinh viên quốc tế có đề nghị việc làm trong một nghề nghiệp chuyên môn ở Skill Type 0 hoặc Skill Level A hoặc B của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC), để nộp đơn xin được đề cử từ OINP để sống và làm việc lâu dài tại Ontario.
Diện này mở cửa cho sinh viên quốc tế ở cả trong và ngoài Canada; hiện đang được vận hành dưới hệ thống biểu hiện mong muốn. Bạn chỉ có thể nộp đơn nếu trước tiên nộp bày tỏ nguyện vọng và nhận lời mời nộp đơn.

Có một số yêu cầu bắt buộc mà bạn phải đáp ứng đủ tiêu chí để được nhận đề cử. Các yêu cầu này bao gồm:

 • đề nghị việc làm (NOC 0, A, B) tại Ontario từ một nhà tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu của tỉnh.
 • Mức lương của công việc đề nghị phải đạt hoặc cao hơn mức lương tối thiểu, cho nghề nghiệp đó, tại vùng cụ thể của Ontario mà bạn sẽ làm việc.
 • Nhận được lời mời nộp đơn và nộp đơn trong thời hạn quy định.
 • Chứng minh rằng bạn có các bằng cấp mà bạn đã tuyên bố trong bày tỏ nguyện vọng bạn đã đăng ký với OINP và cam kết.
 • Nếu đề nghị việc làm của bạn là cho một nghề nghiệp yêu cầu giấy phép bắt buộc hoặc các quyền hạn khác tại Ontario, bạn phải có giấy phép hoặc quyền hạn hợp lệ từ cơ quan quản lý phù hợp tại Ontario vào thời điểm nộp đơn.
 • Bạn phải đã nhận được một trong các tài liệu sau từ một cơ sở giáo dục Canada đủ điều kiện:
  • Bằng cấp hoặc chứng chỉ mà cần ít nhất 2 năm để hoàn thành nếu bạn học tập toàn thời gian, hoặc
  • Bằng cấp, chứng chỉ hoặc văn bằng mà cần ít nhất một năm để hoàn thành nếu bạn học tập toàn thời gian và đòi hỏi một bằng cấp hoàn thành làm yêu cầu nhập học.
 • Ý định sống tại Ontario.
 • Có thư phê duyệt từ nhà tuyển dụng, biểu mẫu xác nhận chung, biểu mẫu vị trí được phê duyệt trước.
 • Nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ khi nhận bằng cấp.
 • Biểu mẫu Cam kết
 • Ảnh chụp, hộ chiếu, hộ chiếu của các thành viên trong gia đình
 • Giấy phép làm việc, giấy phép học tập, visa cư trú tạm thời hoặc bất kỳ tài liệu nhập cư Canada nào khác
 • Biểu mẫu nhà tuyển dụng, các tài liệu hỗ trợ bổ sung từ nhà tuyển dụng (nếu cần).
 • Đề nghị việc làm, các bảng lương hiện tại, thỏa thuận tập thể, giấy phép hoặc quyền hạn, LMIA, nếu có.
 • Sơ yếu lý lịch
 • Các yếu tố lựa chọn trong bày tỏ nguyện vọng
 • Các tài liệu tùy chọn khác (nếu cần)
 1. Tạo tài khoản theo Cổng thông tin điện tử OINP
 2. Đăng ký EOI cho chương trình Kỹ Năng Lao Động: Diện Lao Động Nước Ngoài
 3. Nếu bạn được chọn và nhận được lời mời nộp đơn, bạn có thể nộp đơn online qua Cổng thông tin điện tử OINP
 4. Nếu bạn được đề cử, bước tiếp theo là nộp đơn xin thường trú nhân cho Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trong vòng 6 tháng.

Phí nộp đơn: $1500

Thời gian xử lý tùy vào nhiều yếu tố.

Diện kỹ năng lao động: kỹ năng cần thiết (employer job offer: in-demand skills stream)

Diện Nhà Kỹ Năng Lao Động: Kỹ Năng Cần Thiết là một trong các diện trong khuôn khổ Chương trình Đề Cử tỉnh Ontario (OINP), cung cấp cơ hội cho người lao động nước ngoài có đề nghị việc làm trong các nghề nghiệp cụ thể cần thiết, như trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, vận tải hàng hóa, hỗ trợ cá nhân và các nghề nghiệp khác được lựa chọn để nộp đơn xin được sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Để xác định xem bạn có đủ điều kiện hay không, vui lòng xem xét kỹ các yêu cầu của Diện Kỹ Năng Lao Động: Kỹ năng cần thiết. Diện này mở cửa cho người lao động nước ngoài ở cả trong và ngoài Canada; hiện đang được vận hành dưới hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Bạn chỉ có thể nộp đơn nếu trước tiên đăng ký bày tỏ nguyện vọng và nhận lời mời nộp đơn.

 • đề nghị việc làm (NOC C, D) trong một nghề nghiệp theo chuẩn (không phải mùa vụ) tại Ontario từ một nhà tuyển dụng đáp ứng các yêu cầu của tỉnh.
 • Có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian có trả lương (hoặc tương đương trong làm việc bán thời gian có trả lương) tại Ontario, trong cùng một nghề nghiệp cần thiết (cùng mã NOC) như đề nghị việc làm của bạn.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong vòng 3 năm trước ngày bạn nộp đơn, không phải ngày bạn nhận được lời mời nộp đơn, trong thời gian bạn sống và làm việc hợp pháp tại Ontario.
 • Giấy phép hoặc quyền hạn hợp lệ (nếu có).
 • Tiếng Anh hoặc Pháp tương đương với CLB 4 hoặc cao hơn.
 • Bằng tốt nghiệp trung học hoặc tài liệu tương đương, hoặc tương đương ở một quốc gia khác.
 • Chứng minh về quỹ và/hoặc thu nhập tại Ontario.
 • Biểu mẫu của nhà tuyển dụng được ký kết.
 • Biểu mẫu Cam kết
 • Ảnh chụp, hộ chiếu, hộ chiếu của các thành viên trong gia đình
 • Giấy phép làm việc, giấy phép học tập, visa cư trú tạm thời hoặc bất kỳ tài liệu nhập cư Canada nào khác
 • Biểu mẫu nhà tuyển dụng, bản sao của các quảng cáo việc làm của nhà tuyển dụng cho vị trí được cung cấp cho bạn (nếu có), các tài liệu hỗ trợ bổ sung từ nhà tuyển dụng (nếu cần).
 • Đề nghị việc làm, các bảng lương hiện tại, thỏa thuận tập thể, giấy phép hoặc quyền hạn, LMIA, nếu có.
 • Thư tham chiếu về việc làm / kinh nghiệm làm việc, hợp đồng làm việc, chứng minh về bồi thường, bảng Tuyên bố Thu nhập của Cục Thuế Canada, chứng minh tự làm chủ, tài liệu liên quan đến công việc khác
 • Hồ sơ về giáo dục
 • Kết quả kiểm tra ngôn ngữ
 • Sơ yếu lý lịch
 • Các yếu tố lựa chọn trong bảy tỏ nguyện vọng
 • Các tài liệu tùy chọn khác (nếu cần)
 1. Tạo tài khoản theo Cổng thông tin điện tử OINP
 2. Đăng ký EOI cho chương trình Kỹ Năng Lao Động: Diện Lao Động Nước Ngoài
 3. Nếu bạn được chọn và nhận được lời mời nộp đơn, bạn có thể nộp đơn online qua Cổng thông tin điện tử OINP
 4. Nếu bạn được đề cử, bước tiếp theo là nộp đơn xin thường trú nhân cho Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trong vòng 6 tháng.

Phí nộp đơn

 • $1,500 nếu đề nghị việc làm nằm ngoài vùng Greater Toronto
 • $2,000 nếu đề nghị việc làm nằm trong vùng Greater Toronto (Thành phố Toronto, Durham, Halton, York và Peel)

Thời gian xử lý hồ sơ tùy vào nhiều yếu tố.

diện tốt nghiệp thạc sĩ (MASTERS GRADUATE STREAM)

Diện Tốt nghiệp Thạc sĩ là một trong các diện trong khuôn khổ Chương trình Đề Cử tỉnh Ontario (OINP), cung cấp cơ hội cho các du học sinh tốt nghiệp bằng thạc sĩ Ontario để nộp đơn xin được đề cử để sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Diện này hiện đang được vận hành dưới hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Bạn chỉ có thể nộp đơn nếu đã đăng ký bày tỏ nguyện vọng và nhận lời mời nộp đơn từ OINP.

Có một số yêu cầu bắt buộc mà bạn phải đáp ứng đủ tiêu chí để được nhận đề cử. Các yêu cầu này bao gồm:

 • Có bằng cấp toàn thời gian tương đương 1 năm học (Có thể áp dụng cho học bán thời gian, nếu chương trình tương đương với ít nhất một năm học toàn thời gian).
 • Tiếng Anh hoặc Pháp tương đương CLB 7.
 • Có 1 năm cư trú tích lũy tại Ontario trong hai năm trước khi nộp đơn.
 • Đang cư trú tại Ontario khi nộp đơn hoặc ở ngoài Canada (không được sống ở một tỉnh khác).
 • Không đăng ký vào học vụ tương lai trừ khi để đáp ứng yêu cầu cấp giấy phép cho nghề nghiệp được quy định tại Ontario hoặc đang làm việc toàn thời gian tại Ontario.
 • Nhận được lời mời nộp đơn và nộp đơn trong thời hạn quy định.
 • Tốt nghiệp hoặc chờ bằng cấp từ chương trình Thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục được chấp nhận tại Ontario.
 • Không có điều kiện trả lại học bổng (có thể nộp đơn sau khi hoàn thành nghĩa vụ).
 • Đáp ứng yêu cầu về quỹ định cư.
 • Nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ khi nhận bằng cấp.
 • Biểu mẫu Cam kết
 • Ảnh chụp, hộ chiếu, hộ chiếu của các thành viên trong gia đình
 • Giấy phép làm việc, giấy phép học tập, visa cư trú tạm thời hoặc bất kỳ tài liệu nhập cư Canada nào khác
 • Chứng minh cư trú tại Ontario: Hóa đơn điện thoại, hóa đơn hydro hoặc năng lượng, bảo hiểm ô tô hoặc nhà, hợp đồng thuê nhà hoặc nhà cho thuê, bảng lương từ nhà tuyển dụng Ontario
 • Bằng thạc sĩ, bảng điểm chính thức, các bằng cấp đại học khác, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề nghiệp
 • Kết quả kiểm tra ngôn ngữ
 • Bản sao bảng kê tài khoản ngân hàng, bảng kê tài khoản
 • Việc làm tiếp tục tại Ontario: Bảng lương, đề nghị việc làm (nếu có)
 • Sơ yếu lý lịch
 • Các yếu tố lựa chọn trong biểu hiện mong muốn
 • Các tài liệu tùy chọn khác (nếu cần)
 1. Tạo tài khoản theo Cổng thông tin điện tử OINP
 2. Đăng ký EOI cho chương trình Kỹ Năng Lao Động: Diện Lao Động Nước Ngoài
 3. Nếu bạn được chọn và nhận được lời mời nộp đơn, bạn có thể nộp đơn online qua Cổng thông tin điện tử OINP
 4. Nếu bạn được đề cử, bước tiếp theo là nộp đơn xin thường trú nhân cho Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trong vòng 6 tháng.

Phí nộp đơn: $1500

Thời gian xử lý tùy vào nhiều yếu tố.

diện tốt nghiệp tiến sĩ (phd graduate stream)

Diện Tốt nghiệp Tiến sĩ là một trong các diện trong khuôn khổ Chương trình Đề Cử tỉnh Ontario (OINP), cung cấp cơ hội cho các tốt nghiệp quốc tế có bằng Tiến sĩ Ontario để nộp đơn xin được đề cử từ OINP để sống và làm việc lâu dài tại Ontario. Diện này hiện đang được vận hành dưới hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Bạn chỉ có thể nộp đơn nếu trước tiên đăng ký bày tỏ nguyện vọng và nhận lời mời nộp đơn.

Có một số yêu cầu bắt buộc mà bạn phải đáp ứng đủ tiêu chí để được nhận đề cử. Các yêu cầu này bao gồm:

 • Ít nhất 2 năm trong quá trình học Tiến sĩ, hoàn thành trong thời gian sống và học tập hợp pháp tại Ontario
 • Có thể nộp đơn từ bên trong Canada hoặc nước ngoài
 • Cư trú tại Ontario trong 2 năm trước khi nộp đơn
 • Nhận được lời mời nộp đơn và nộp đơn trong thời hạn quy định
 • Đáp ứng yêu cầu về quỹ định cư
 • Phải nộp đơn trong vòng 2 năm kể từ khi hoàn thành các yêu cầu cần thiết để nhận bằng Tiến sĩ
 • Biểu mẫu Cam kết
 • Ảnh chụp, hộ chiếu, hộ chiếu của các thành viên trong gia đình
 • Giấy phép làm việc, giấy phép học tập, visa cư trú tạm thời hoặc bất kỳ tài liệu nhập cư Canada nào khác
 • Hóa đơn điện thoại, hóa đơn hydro hoặc năng lượng, bảo hiểm ô tô hoặc nhà, hợp đồng thuê nhà hoặc nhà cho thuê, bảng lương từ nhà tuyển dụng Ontario
 • Bằng Tiến sĩ, bảng điểm chính thức, các bằng cấp đại học khác, bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghề nghiệp
 • Bản sao bảng kê tài khoản ngân hàng, bảng kê tài khoản
 • Bảng lương, đề nghị việc làm (nếu có)
 • Sơ yếu lý lịch
 • Các yếu tố lựa chọn trong biểu hiện mong muốn
 • Các tài liệu tùy chọn khác (nếu cần)
 1. Tạo tài khoản theo Cổng thông tin điện tử OINP
 2. Đăng ký EOI cho chương trình Kỹ Năng Lao Động: Diện Lao Động Nước Ngoài
 3. Nếu bạn được chọn và nhận được lời mời nộp đơn, bạn có thể nộp đơn online qua Cổng thông tin điện tử OINP
 4. Nếu bạn được đề cử, bước tiếp theo là nộp đơn xin thường trú nhân cho Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) trong vòng 6 tháng.

Phí nộp đơn: $1500

Thời gian xử lý tùy vào nhiều yếu tố.

diện doanh NHân (entrepreneur stream)

Diện Doanh Nhân là một trong các diện trong khuôn khổ Chương trình Đề Cử tỉnh Ontario (OINP). Nó được thành lập dưới Luật Nhập cư Ontario năm 2015 và các quy định của nó. Để đơn của bạn được chấp nhận, bạn phải tuân thủ quy trình và đáp ứng các tiêu chí được thiết lập trong các quy định; dành cho các doanh nhân từ ngoài Canada quan tâm đến việc khởi đầu một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có tại Ontario, cung cấp cơ hội cho một doanh nhân (và tối đa một đối tác doanh nghiệp nước ngoài) được đề cử thường trú nhân sau khi doanh nghiệp của họ đã được thiết lập tại Ontario. Nếu bạn được đề cử, bước tiếp theo sẽ là nộp đơn xin Thường Trú Nhân cho IRCC.

Giai đoạn 1:

 • Doanh nhân có thể đề cử 1 đối tác kinh doanh cần tuân thủ tất cả các tiêu chí dưới đây
 • Ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc toàn thời gian như một chủ doanh nghiệp hoặc một quản lý cấp cao (quản lý doanh nghiệp) trong vòng 60 tháng qua.
 • Tài sản ròng: $800,000 nếu doanh nghiệp của bạn dự định được đặt tại Khu vực Greater Toronto; HOẶC
  $400,000 nếu doanh nghiệp của bạn dự định được đặt ngoài Khu vực Greater Toronto.
 • Đầu tư: $600,000 nếu doanh nghiệp của bạn dự định được đặt tại Khu vực Greater Toronto; HOẶC
  $200,000 nếu doanh nghiệp của bạn dự định được đặt ngoài Khu vực Greater Toronto.
 • Nếu doanh nghiệp dự định của bạn thuộc ngành công nghệ thông tin/viễn thông số hoặc ngành công nghiệp viễn thông kỹ thuật số, thì không quan trọng vị trí, bạn phải đầu tư cá nhân tối thiểu $200,000
 • Nếu mua một doanh nghiệp hiện có, bạn phải thực hiện một chuyến thăm khám phá trong vòng 12 tháng trước khi nộp Biểu hiện mong muốn (EOI).
 • Mỗi ứng cử viên đều phải kiểm soát ít nhất một phần ba vốn trong doanh nghiệp.
 • Tạo ra 1-2 việc làm toàn thời gian (phụ thuộc vào vị trí và ngành nghề).
 • Phỏng vấn, kế hoạch kinh doanh và hợp đồng hiệu suất là bắt buộc.
 • Bạn cũng phải nộp đơn của mình trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận lời mời.

Giai đoạn 2

 • Cư trú tại Ontario trong ít nhất 75% mỗi năm trong suốt thời gian Hợp đồng Hiệu suất
 • Quản lý hoạt động và liên tục của doanh nghiệp
 • Thiết lập doanh nghiệp trong vòng 20 tháng dưới giấy phép làm việc hợp lệ để nhận đề cử thường trú nhân
 • Chứng minh được trình độ Tiếng Anh/Pháp tương đương CLB 4 trước khi nộp đơn xin thường trú nhân
 • Sơ yếu lý lịch
 • Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, đăng ký với cơ quan thuế, chứng minh sở hữu cổ phần, danh sách nhân viên, bảng kê thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính, biên bản thành lập công ty, thư xác nhận việc làm, sơ đồ tổ chức, hợp đồng lao động, bảng lương, báo cáo tài sản ròng
 • Chuyến thăm liên quan đến doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh, chứng minh sở hữu doanh nghiệp, báo cáo thuế T4
 • Bảng điểm chính thức, bằng đại học, chứng chỉ học tập hoặc nghề nghiệp
 • Hồ sơ ngôn ngữ
 • Ảnh chụp, hộ chiếu, hộ chiếu của các thành viên trong gia đình
 • Các tài liệu tùy chọn khác (nếu cần)

Giai đoạn 1:

 1. Đăng ký bày tỏ nguyện vọng.
 2. Nếu nhận được lời mời, nộp đơn trực tuyến.
 3. Bạn và đối tác kinh doanh (nếu có) tham dự cuộc phỏng vấn bắt buộc.
 4. Nếu đơn giai đoạn 1 của bạn thành công, bạn phải ký một Hợp đồng Hiệu suất.

Giai đoạn 2:

 1. Tỉnh phát hành một lá thư hỗ trợ giấy phép làm việc tạm thời để bạn có thể nộp đơn xin giấy phép làm việc tạm thời cho IRCC.
 2. Thiết lập doanh nghiệp của bạn – bạn có 20 tháng từ ngày đến Ontario để triển khai kế hoạch kinh doanh của mình và nộp một báo cáo cuối cùng.
 3. Nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu, tỉnh sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài liệu để đảm bảo bạn đủ điều kiện để được đề cử thường trú nhân.

Phí nộp đơn: $3500 cho bạn và $3500 cho đối tác của bạn (nếu có).

Thời gian xử lý dựa vào nhiều yếu tố.