Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP)

Chương trình Đề Cử tỉnh Saskatchewan (SINP) hỗ trợ nhập cư vào Saskatchewan, Canada, thông qua những diện như Lao động Tay nghề Quốc tế và Doanh nhân. Chương trình nhắm đến lao động tay nghề, doanh nhân và du học sinh đã tốt nghiệp, tạo điều kiện cho họ đóng góp vào nền kinh tế và đa dạng hóa nền văn hóa của tỉnh. Ứng viên được đề cử thành công nhận lời mời để nộp đơn thường trú nhân, tăng cơ hội định cư và phát triển tại Saskatchewan.

CHƯƠNg trình doanh NHân (entrepreneur PROGRam)

Qua Chương trình Doanh nhân của SINP, bạn có thể sống tại Saskatchewan khi bắt đầu, sở hữu hoặc làm đối tác tại một doanh nghiệp tại đây.

Quy trình nộp đơn tham gia chương trình doanh nhân SINP khá phức tạp và yêu cầu nhiều thông tin chi tiết từ bạn để chúng tôi có thể nghiên cứu và đánh giá. Cụ thể, để được xem xét, bạn cần:

 • Có ít nhất $500,000 CAD trong tài sản kinh doanh và cá nhân.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hoặc khởi nghiệp tương tự trong vòng 10 năm qua.
 • Kế hoạch đầu tư tối thiểu $300,000 CAD tại Regina và Saskatoon, hoặc tối thiểu $200,000 CAD tại các cộng đồng khác tại Saskatchewan.
 • Sau đó, các ứng viên được chọn dựa trên điểm số của họ và những ứng viên được chọn sẽ được mời nộp đơn xin tham gia chương trình SINP.

Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn cần phải nộp Kế hoạch Thành lập Doanh nghiệp (BEP) bao gồm:

 • Kế hoạch của bạn để thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện và phù hợp với điểm số trong Bảng Điểm Danh mục Doanh nhân.
 • Sở hữu ít nhất 1/3 (33 1/3%) vốn cổ phần của một doanh nghiệp tại Saskatchewan, trừ khi tổng đầu tư của bạn là $1 triệu CAD trở lên.
 • Cam kết quản lý doanh nghiệp hàng ngày.
 • Tạo ra hai cơ hội việc làm tại Saskatchewan cho một người Canada hoặc một thường trú nhân không có quan hệ với bạn*.

*Điều này chỉ áp dụng nếu bạn đang thành lập một doanh nghiệp mới tại Regina hoặc Saskatoon.

 • Biểu mẫu quy tắc đạo đức và khai báo của đương đơn
 • Mẫu IMM 5476 – Biểu mẫu sử dụng người đại diện (nếu có)
 • Mẫu IMM 5475 – Quyền công khai thông tin cá nhân cho người được chỉ định (nếu có)
 • Giấy khai sinh
 • Giấy nhận nuôi
 • Hợp đồng giám hộ (nếu có)
 • Thư chứng nhận không phản đối hoặc Thư đồng ý cho bất kỳ con cái phụ thuộc đi cùng đương đơn đến Canada, từ bố/mẹ không đi cùng đương đơn đến Canada, cho phép đương đơn mang con cái ra khỏi quốc gia cư trú của mình (nếu có)
 • IMM 0008 – Đơn nộp tổng quát cho Canada
 • IMM 0008 DEP – Người phụ thuộc/Khai báo bổ sung
 • Sổ hộ khẩu, nếu có.
 • Chứng minh nhân dân (nếu có)
 • Bằng chứng tình trạng cư trú hiện tại, nếu có (bao gồm visa thường trú nhân, visa làm việc tạm thời và visa cư trú)
 • Hộ chiếu (bao gồm trang chụp ảnh và chi tiết, cũng như visa nếu quốc gia cư trú khác với quốc tịch)
 • Bằng, văn bằng, chứng chỉ, giấy phép và cấp phép hỗ trợ điểm xếp hạng trong EOI
 • Giấy chứng nhận hôn nhân (nếu có); hoặc IMM 5409 – Tuyên bố pháp lý về quan hệ thường trực (nếu có)
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân của các con phụ thuộc từ 16 tuổi trở lên, nếu có
 • Chứng nhận Ly hôn hoặc Giấy Chứng Tử (nếu có)
 • Kết quả IELTS General; và/hoặc kết quả kiểm tra CELPIP General (nếu có)
 • Báo cáo xác minh tài chính của bên thứ ba
 • Sơ yếu lý lịch (*Xin vui lòng tham khảo Phụ lục B: Hướng dẫn nộp đơn cho chương trình Doanh Nhân (SINP) để biết chi tiết cần bao gồm và một mẫu)
 • Thư chứng nhận được công chứng từ nhà tuyển dụng hiện tại và trước đây của đương đơn trên giấy tiêu đề chính thức của doanh nghiệp
 • Hợp đồng lao động trong 10 năm gần đây
 • Bản đồ tổ chức của doanh nghiệp mà đương đơn đã làm việc trong 10 năm qua, chỉ ra tên và vị trí của anh/chị trên bản đồ và số lượng nhân viên trong mỗi doanh nghiệp
 • Các sản phẩm của doanh nghiệp/chủ lao động hiện tại của đương đơn như quảng cáo sản phẩm, hình ảnh của cơ sở kinh doanh, danh thiếp, v.v.
 • Xác nhận thu nhập do chủ lao động hiện tại của đương đơn chuẩn bị và được ký bởi một người có quyền hành, bao gồm tên, chức vụ và thông tin liên hệ của họ.
 • Khai báo thu nhập trong 12 tháng gần đây nhất từ chủ lao động hiện tại của đương đơn
 • Giấy phép đăng ký doanh nghiệp của từng doanh nghiệp
 • Chứng nhận đăng ký với cơ quan thuế cho từng doanh nghiệp
 • Bằng chứng sở hữu cổ phần của từng doanh nghiệp
 • Báo cáo buổi tham quan
 • Bằng chứng tham quan Saskatchewan và tài liệu hỗ trợ liên quan.
  *Xin vui lòng tham khảo Phụ lục D: Hướng dẫn nộp đơn cho chương trình Doanh nhân (SINP)
 • Kế hoạch thành lập Doanh nghiệp (BEP) hoàn chỉnh và cẩn thận.
  *Xin vui lòng tham khảo Phụ Lục C Hướng Dẫn Nộp Đơn cho Danh Mục Doanh Nhân (SINP)
 • Các tài liệu khác để hỗ trợ đơn xin
 • Bản tuyên thệ của dịch giả (nếu có bất kỳ tài liệu nào bằng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh, ứng viên phải nộp một bản sao của tài liệu gốc cộng với bản dịch sang Tiếng Anh)

Trong trường hợp Thương mại Xuất khẩu:

 • Chứng minh sở hữu hoặc sở hữu một phần, trong ít nhất 1 năm trong 3 năm trước khi nộp EOI, của Doanh nghiệp Xuất khẩu hàng hóa
 • Bản sao giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép kinh doanh nếu chi tiết quyền được phép xuất khẩu hàng hóa
 • Chứng minh doanh số xuất khẩu trong ít nhất 1 năm trong 3 năm trước khi nộp EOI. Điều này có thể bao gồm ghi chú trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Trong trường hợp Sở hữu Bằng phát minh:

 • Bản sao tài liệu bằng phát minh
 • Chứng minh việc sử dụng bằng phát minh trong hoạt động kinh doanh của ứng viên

Trong trường hợp Doanh Nghiệp Gazelle:

 • Hồ sơ cho thấy số lượng nhân viên trong mỗi năm trong 4 năm trước khi nộp EOI
 • Chứng minh tăng trưởng tối thiểu 20% trong mỗi năm trong 4 năm trước khi nộp EOI. Điều này nên bao gồm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Mục 1 – Thông tin Đương đơn

 • Mục 1a – Các mẫu Tỉnh thành – SINP – EF – 002 – Mẫu Tích luỹ quỹ tiền
 • Mục 1b – Các mẫu Liên bang
  • IMM 5669 – Lịch trình A: Khai báo tài liệu cơ bản
  • IMM 5406 – Thông tin Gia đình Bổ sung
  • IMM 0008 E – Lịch trình 4A: Các Lớp Kinh Tế – Ứng cử viên Doanh nhân
 • Mục 1c – Giấy khai sinh
 • Mục 1d – Hộ chiếu
 • Mục 1e – Chứng minh nhân dân
 • Mục 1f – Giấy xác nhận hôn nhân (nếu có); hoặc IMM 5409 – Khai báo pháp lý về quan hệ sống chung như vợ/chồng
 • Mục 1g – Giấy xác nhận ly hôn hoặc giấy chứng tử, và các hợp đồng nuôi dưỡng (nếu có)

Mục 2 – Thông tin Vợ/Chồng hoặc Người sống chung như vợ/chồng

 • Mục 2a – Các Mẫu Tỉnh thành – SINP – EF – 002 – Mẫu Tích luỹ quỹ tiền
 • Mục 2b – Các Mẫu Liên bang
  • IMM 5669 – Lịch trình A: Khai báo tài liệu cơ bản
  • IMM 5406 – Thông tin Gia đình Bổ sung
 • Mục 2c – Giấy khai sinh
 • Mục 2d – Hộ Chiếu
 • Mục 2e – Chứng minh nhân dân
 • Mục 2f – Giấy xác nhận hôn nhân (nếu có); hoặc IMM 5409 – Khai báo pháp lý về quan hệ sống chung như vợ/chồng
 • Mục 2g – Giấy xác nhận ly hôn hoặc giấy chứng tử, và các hợp đồng nuôi dưỡng (nếu có)

Mục 3 – Thông tin người phụ thuộc

 • Mục 3a – Giấy khai sinh, giấy nhận nuôi
 • Mục 3b – Hộ chiếu
 • Mục 3c – Chứng minh nhân dân

Mục 4 – Bản tuyên thệ của phiên dịch viên

Mục 5 – Hồ sơ việc làm

 • Sơ yếu lí lịch
  *Xin vui lòng tham khảo Hướng dẫn nộp đơn để biết chi tiết những gì cần có và đơn mẫu

Mục 6 – Hồ sơ việc làm và Tích lũy (Đối với mỗi doanh nghiệp, theo thứ tự thời gian từ tài liệu cũ nhất đến gần nhất – ví dụ, 2002-2012)

 • Mục 6a – Yêu cầu đối với tất cả ứng viên
  • Thư chứng nhận từ chủ lao động hiện tại và trước đây của đương đơn trên giấy tiêu đề chính thức của doanh nghiệp
  • Hợp đồng lao động trong 10 năm gần đây
  • Biên lai lương hoặc bản ghi lương cho 12 tháng gần đây nhất từ chủ lao động hiện tại của đương đơn
  • Bản đồ tổ chức của doanh nghiệp mà đương đơn đã làm việc trong 10 năm qua
  • Chứng nhận thu nhập do chủ lao động hiện tại của đương đơn chuẩn bị
 • Mục 6b – Yêu cầu đối với các ứng viên là cổ đông hoặc chủ sở hữu của doanh nghiệp tư hoặc công
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của mỗi doanh nghiệp
  • Đăng ký với cơ quan thuế của mỗi doanh nghiệp
  • Bằng chứng sở hữu cổ phần của mỗi doanh nghiệp
  • Thư chứng nhận được công chứng
  • Chỉ ra nơi mà mức lương trả cho đương đơn được ghi vào bảng thu nhập và chỉ ra dưới dạng mục thu nhập nào mức lương này được ghi
  • Danh sách nhân viên với mức lương hàng tháng và số giờ làm việc được trả bởi chủ lao động mỗi tuần. Vui lòng bao gồm bằng chứng thanh toán lương cho 12 tháng gần đây
  • Biên lai lương hoặc bảng lương của doanh nghiệp của đương đơn trong giai đoạn 12 tháng
  • Chứng nhận thu nhập do một thành viên hoặc liên kết của doanh nghiệp hiện tại của đương đơn chuẩn bị
Mục 7 – Hồ sơ tài chính

(Ứng viên phải khai báo TẤT CẢ các tài sản và nợ mà đương đơn và vợ/chồng hoặc người sống như vợ/chồng sở hữu)

TÀI SẢN

 • Mục 7a – Tiền gửi ngân hàng
  • Tài khoản ngân hàng: Sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân trong 12 tháng gần đây nhất
  • Tiền gửi có kỳ hạn: Xác nhận tiền gửi có kỳ hạn cho tất cả các khoản tiền gửi có kỳ hạn kèm theo giải thích về bất kỳ khoản tiền gửi đặc biệt lớn hơn hoặc bằng $10,000 CAD
 • Mục 7b – Bất động sản
  • Bất động sản
  • Báo cáo đánh giá tài sản
  • Hợp đồng mua bán
  • Thông tin thanh toán từ thời điểm mua
 • Mục 7c – Đầu tư
  • Cổ phiếu niêm yết công ty đại chúng
  • Sao kê giao dịch cho bất kỳ đầu tư nào khác (như Quỹ tương hỗ) trong 12 tháng gần đây nhất
 • Mục 7d – Doanh nghiệp
  • Báo cáo tài chính 3 năm gần đây do kế toán viên tư vấn của doanh nghiệp mà đương đơn có quyền lợi được hưởng theo thâm niên
  • Chứng minh sở hữu cổ phần của doanh nghiệp
  • Sao kê xác nhận vốn của doanh nghiệp
  • Tài liệu thiết lập chuyển nhượng cổ phần hoặc thay đổi danh sách cổ đông (nếu có)
  • Trong trường hợp là doanh nghiệp cá nhân: Sao kê tài khoản ngân hàng doanh nghiệp trong 12 tháng gần đây nhất của giá trị tài sản của doanh nghiệp
 • Mục 7e – Tiền lương hưu và Tài sản khác
  • Hợp đồng mua bảo hiểm đã ký kèm theo số tiền đã đặt cọc và/hoặc giá trị tiền mặt
  • Các tài sản khác mà đương đơn và vợ/chồng hoặc người sinh sống như vợ/chồng sở hữu
 • Mục 7f – Tài chính Bất động sản
  • Thư của ngân hàng để xác nhận các khoản vay thế chấp đang còn tồn tại và báo cáo cho thấy đã có ít nhất 12 tháng trả tiền hàng tháng, cho mỗi khoản vay thế chấp đang còn tồn tại
  • Cung cấp trang trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho thấy khoản vay thế chấp đã được hoàn trả đầy đủ, nếu có
  • Các hợp đồng thế chấp trước đây trên các tài sản trong 10 năm qua mà đương đơn sở hữu và đã bán và đang khai báo dưới dạng khoản thu nhập
 • Mục 7g – Khoản nợ cá nhân khác
  • Thư từ ngân hàng và/hoặc hợp đồng chỉ ra các khoản nợ khác, bao gồm nợ thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân (ví dụ như vay mua ô tô, vay học vấn v.v.)

QUỸ TÍCH LŨY

 • Mục 7h – Hồ sơ Tích luỹ
 • Mục 7i – Quyên góp, Quà tặng, Thừa kế, và Nguồn thu nhập Bổ sung và Tài liệu Khác để Hỗ trợ Đơn xin
  • Trong trường hợp là quyên góp hoặc quà tặng, bao gồm chứng minh thư của người quyên góp và khả năng tài chính của họ để thực hiện việc quyên góp
  • Trong trường hợp thừa kế:
   • Bản sao giấy chứng tử chính thức, di chúc được công chứng, hoặc tài liệu quyết định của tòa án xác nhận việc chuyển khoản tiền cho người thừa kế
   • Chứng thực di chúc, các văn bản giấy phép thừa kế, và thông tin liên lạc của người thi hành di chúc (nếu có)
   • Tài liệu chứng thực việc chuyển khoản số tiền nhận được
  • Chứng minh thu nhập từ cho thuê, như hợp đồng thuê hoặc cho thuê và hóa đơn, trong 12 tháng gần đây nhất
  • Tài liệu về kinh doanh của Doanh nghiệp hiện tại/Cơ sở làm việc của đương đơn như các brochure sản phẩm, hình ảnh của cơ sở kinh doanh, danh thiếp kinh doanh, v.v.
  • Các tài liệu khác để hỗ trợ đơn

Xin vui lòng tham khảo danh sách hồ sơ cụ thể của từng quốc gia trong phụ lục để biết các yêu cầu bổ sung cho các quốc gia sau đây:

 • Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc
 • Bangladesh
 • Hàn Quốc
 • Việt Nam
 • Pakistan
 • Ấn Độ
 • Iran
 1. Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng (EOI) cho SINP
 2. Chọn lọc bày tỏ nguyện vọng và thư mời nộp đơn đăng ký
  – Bày tỏ nguyện vọng của ứng viên được lựa chọn dựa trên điểm số. Những ai có số điểm cao nhất sẽ được chọn cho từng vòng đề cử. Số lượng sẽ dựa trên điều kiện của chương trình.
  – Sau khi ứng viên nhận thư mời đăng ký, hồ sơ sẽ được xử lý theo thứ tự được nộp.
 3. Xây dựng doanh nghiệp
 4. Đề cử

Phí nộp đơn: $2,500

Thời gian xử lý hồ sơ tùy vào hiệu suất của ứng viên.