Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP)

Giấy phép lao động được cấp theo Chương trình Giấy phép Lao động Sau Tốt nghiệp cho phép du học sinh đã tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Canada có được kinh nghiệm làm việc quý báu tại Canada. Du học sinh có thể làm việc tại Canada trong thời gian lên đến ba năm sau khi tốt nghiệp.

điều KIỆN cho những ai TỐT NGHIỆP TRONG CANADA

 • Giấy phép học tập của bạn còn hiệu lực trong vòng 180 ngày qua.
 • Bạn tạm trú hợp pháp tại Canada.
 • Bạn đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép học tập trước khi hết hạn chưa nhận được kết quả.
 • Bạn đã nộp đơn xin chuyển sang khách du lịch trước khi giấy phép học tập của bạn hết hạn chưa nhận được kết quả.
Bạn cũng cần phải
 • Hoàn thành chương trình học
 • Duy trì tình trạng sinh viên toàn thời gian tại Canada xuyên suốt chương trình học
  • Không bao gồm học kỳ cuối cùng hoặc bạn có thể học bán thời gian, hoặc nếu bạn đã được chấp thuận ngừng việc học
  • Nếu bạn phải ngừng học hoặc chuyển sang học bán thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến học kỳ mùa thu năm 2020 vì lý do liên quan đến COVID-19, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để xin PGWP.
 • Tốt nghiệp từ một trong những cơ sở sau:
  • Cơ sở giáo dục sau trung học công lập, như cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề kỹ thuật, đại học hoặc CEGEP (ở Quebec)
  • Cơ sở giáo dục tư thục sau trung học ở Quebec hoạt động theo cùng quy định với các cơ sở công lập ở Quebec
  • Cơ sở giáo dục trung học hoặc sau trung học (ở Quebec) cung cấp các chương trình đủ điều kiện kéo dài 900 giờ trở lên, dẫn đến bằng tốt nghiệp ngành học nghề (DVS) hoặc chứng chỉ chuyên ngành nghề (AVS);
   • AVS có thể dưới 900 giờ nếu kết hợp với một DVS.
  • Cơ sở giáo dục tư thục của Canada được phép cấp bằng theo luật tỉnh bang (ví dụ, bằng Cao đẳng-Chuyển tiếp, Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ), nhưng chỉ khi bạn đang theo học chương trình cấp bằng được tỉnh bang chấp thuận, có thể không bao gồm tất cả các chương trình học do cơ sở tư thục cung cấp.

ai không đủ ĐIỀU kiện xin PGWP khi tốt nghiệp trong canada?

 • Có giấy phép học tập đã hết hạn hơn 180 ngày trước khi bạn nộp đơn
 • Đã nhận được PGWP
 • Học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai
 • Tham gia các khóa học phát triển bản thân
 • Tham gia Chương trình Government of Canada Awards do Bộ Ngoại giao Canada tài trợ
 • Đã nhận được tài trợ từ Bộ Ngoại giao Canada
  • Lưu ý: Nếu bạn nhận được học bổng Study in Canada, bạn vẫn đủ điều kiện để xin PGWP.
 • Nhận học bổng Equal Opportunity, Canada-Chile
 • Tham gia Chương trình Scholars’ Exchanges Canada-Trung Quốc
 • Tham gia Chương trình Organization of American States Fellowships
 • Hoàn thành phần lớn chương trình học qua hình thức học từ xa (khóa học trực tuyến, học qua mạng hoặc học qua thư tín)
 • Hoàn thành chương trình học tại một cơ sở không phải của Canada nhưng nẳm ở Canada

điều KIỆN cho những ai TỐT NGHIỆP ngoài CANADA

Bạn có thể nộp đơn xin PGWP từ ngoài Canada miễn là bạn đủ điều kiện và đã được duyệt cấp giấy phép học tập. Bạn không cần phải có giấy phép học tập hợp lệ trong suốt quá trình học trực tuyến từ ngoài Canada.

Bạn có tối đa 180 ngày để nộp đơn xin PGWP sau khi bạn nhận được

 • Bằng cấp hoặc chứng chỉ
 • Bảng điểm hoặc
 • Thư chính thức từ trường của bạn

Bạn có thể nộp đơn xin PGWP nếu bạn

 • Đã đăng ký vào một chương trình đang diễn ra vào tháng 3 năm 2020 hoặc
 • Bắt đầu hoặc sẽ bắt đầu một chương trình từ mùa xuân năm 2020 đến mùa hè năm 2022
  • Bạn có giấy phép học tập hoặc
  • Bạn đã được duyệt cấp giấy phép học tập hoặc
  • Bạn đã nộp đơn xin giấy phép học tập trước khi bắt đầu chương trình học của mình
   • Giấy phép học tập của bạn cuối cùng phải được duyệt
 • Hoàn thành một chương trình học
 • Duy trì tình trạng học toàn thời gian mỗi học kỳ xuyên suốt chương trình học của bạn
  • Điều này không bao gồm học kỳ cuối cùng của bạn, có thể học bán thời gian, hoặc nếu bạn đã được chấp thuận việc ngưng học.
  • Nếu bạn phải ngừng học hoặc chuyển sang học bán thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến học kỳ mùa thu năm 2020 vì lý do liên quan đến COVID-19, bạn vẫn có thể đủ điều kiện để xin PGWP.
 • Tốt nghiệp từ một trong những cơ sở sau:
  • Cơ sở giáo dục sau trung học công lập, như cao đẳng, cơ sở đào tạo/nghề kỹ thuật, đại học hoặc CEGEP (ở Quebec)
  • Cơ sở giáo dục sau trung học tư thục ở Quebec hoạt động theo cùng quy định như các cơ sở công lập ở Quebec
  • Cơ sở giáo dục trung học hoặc sau trung học (ở Quebec) cung cấp các chương trình đủ điều kiện kéo dài 900 giờ trở lên, dẫn đến bằng tốt nghiệp ngành học nghề (DVS) hoặc chứng chỉ chuyên ngành nghề (AVS);
   • AVS có thể dưới 900 giờ nếu kết hợp với một DVS.
  • Cơ sở giáo dục tư thục của Canada được phép cấp bằng theo luật tỉnh bang (ví dụ, bằng Cao đẳng-Chuyển tiếp, Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ), nhưng chỉ khi bạn đang theo học một chương trình học dẫn đến bằng cấp được tỉnh bang cấp phép, có thể không bao gồm tất cả các chương trình học do cơ sở tư thục cung cấp.

Chỉ có thời gian bạn học tập ở ngoài Canada, sau khi IRCC nhận được đơn xin giấy phép học tập, mới được tính vào thời gian PGWP của bạn.

ai không đủ ĐIỀU kiện xin PGWP khi tốt nghiệp ngoài canada?

 • Chỉ được duyệt giai đoạn đầu, nhưng chưa có quyết định cuối cùng về đơn của bạn
  • Bạn phải có thư giới thiệu tại cửa khẩu cho thấy bạn đã được duyệt cấp giấy phép học tập.
 • Đã nhận được PGWP
 • Học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai
 • Tham gia các khóa học tự phát triển bản thân
 • Tham gia Chương trình Organization of American States Fellowships do Bộ Ngoại giao Canada tài trợ
 • Đã nhận tài trợ từ Bộ Ngoại giao Canada
  • Lưu ý: Nếu bạn nhận được học bổng Study in Canada, bạn vẫn đủ điều kiện để xin PGWP.
 • Nhận học bổng Equal Opportunity, Canada-Chile
 • Tham gia Chương trình Scholars’ Exchanges Canada-Trung Quốc
 • Tham gia Chương trình Organization of American States Fellowships
 • Hoàn thành phần lớn chương trình học qua hình thức học từ xa (khóa học trực tuyến, học qua mạng hoặc học qua thư tín)
 • Hoàn thành chương trình học tại một cơ sở không phải của Canada nhưng nằm ở Canada

cách thức đăng ký

Bạn có thể nộp đơn xin giấy phép lao động sau tốt nghiệp (PGWP) từ trong Canada hoặc từ một quốc gia khác, miễn là bạn đủ điều kiện.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải nộp đơn online. Bạn phải nộp đơn giấy nếu bạn đang gia hạn hoặc thay đổi điều kiện của PGWP của mình. Bạn chỉ có thể gia hạn PGWP nếu hộ chiếu của bạn hết hạn trước thời gian hiệu lực của PGWP.

Phí và thời gian xử lý

Lệ phí: $255 CAD

Thời gian xử lý:

 • Online: 123 ngày
 • Đơn giấy: 123 ngày