Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Những câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn trong số các câu hỏi thường gặp bên dưới.

Bạn có đủ điều kiện không?

Tôi có thể tham gia chương trình di trú nào?

Chúng tôi có một công cụ trực tuyến gọi là “Come to Canada“. Nó giúp công dân nước ngoài biết được họ có đủ điều kiện để nộp đơn xin di trú, du lịch, học tập hoặc làm việc ở Canada hay không.

Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn qua một số câu hỏi về lịch sử cá nhân và công việc của bạn. Dựa trên các câu trả lời và tình huống của bạn, bạn sẽ được cung cấp:

 • danh sách các lựa chọn, và
 • hướng dẫn từng bước cách nộp đơn

Nếu bạn đủ điều kiện để du lịch, làm việc hoặc học tập tại Canada, bạn có thể nộp đơn trực tuyến. Công cụ này sẽ chuyển bạn đến nơi bạn có thể tạo tài khoản và điền đơn trực tuyến. Bạn cũng có thể có tùy chọn hoàn thành đơn giấy.

Nếu bạn đủ điều kiện thường trú theo chương trình Express Entry, bạn phải nộp đơn trực tuyến (trừ khi bạn không thể do khuyết tật). Công cụ này sẽ chuyển bạn đến nơi bạn sẽ tạo tài khoản và có thể điền đơn trực tuyến.

Nếu bạn đủ điều kiện thường trú theo bất kỳ chương trình nào khác, bạn phải nộp đơn giấy.

Làm thế nào tôi có thể đến Canada với tư cách du khách, người lao động hoặc sinh viên?

Chúng tôi có một công cụ trực tuyến gọi là “Come to Canada“. Nó giúp công dân nước ngoài biết được họ có đủ điều kiện để nộp đơn xin di trú, du lịch, học tập hoặc làm việc ở Canada hay không.

Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn qua một số câu hỏi về lịch sử cá nhân và công việc của bạn. Dựa trên các câu trả lời và tình huống của bạn, bạn sẽ được cung cấp:

 • danh sách các lựa chọn, và
 • hướng dẫn từng bước cách nộp đơn

Nếu bạn đủ điều kiện để du lịch, làm việc hoặc học tập tại Canada, bạn có thể nộp đơn trực tuyến. Công cụ này sẽ chuyển bạn đến nơi bạn có thể tạo tài khoản và điền đơn trực tuyến. Bạn cũng có thể có tùy chọn hoàn thành đơn giấy.

Làm thế nào tôi có thể xác định liệu mình có thể nộp đơn xin thường trú nhân không?

Để tìm hiểu xem bạn có thể nộp đơn xin thường trú nhân hay không, hãy thử công cụ “Come to Canada“. Công cụ này sẽ giúp bạn xác định chương trình định cư nào phù hợp nhất với bạn.

Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn qua một số câu hỏi. Dựa trên các câu trả lời và tình huống của bạn, nó sẽ cung cấp cho bạn:

 • danh sách các lựa chọn, và
 • hướng dẫn từng bước về cách nộp đơn

Công cụ này sẽ giúp bạn hiểu các yêu cầu để di trú, du lịch, học tập hoặc làm việc tại Canada. Tuy nhiên, để thực sự đến Canada, bạn vẫn phải nộp đúng các mẫu đơn xin.

Tôi phải ở lại Canada bao lâu để duy trì tình trạng thường trú nhân?

Để duy trì tình trạng thường trú nhân, bạn phải ở lại Canada ít nhất 730 ngày trong vòng năm năm qua. 730 ngày này không cần phải liên tục. Một khoảng thời gian bạn ở nước ngoài có thể được tính vào 730 ngày này.

Để giúp bạn theo dõi thời gian ở Canada, hãy sử dụng nhật ký du lịch.

Hoàn thành đơn xin

Số hồ sơ là gì?

Số hồ sơ khác với số nhận dạng khách hàng duy nhất (UCI) hoặc mã số khách hàng.
Nếu bạn có nhiều hồ sơ, chúng sẽ có:

 • cùng một UCI hoặc mã số khách hàng
 • số hồ sơ khác nhau

Số hồ sơ là số đặc trưng cho từng hồ sơ của bạn. Số hồ sơ sẽ được tạo khi hồ sơ của bạn bắt đầu được xử lý.

Để tìm số hồ sơ:

 • xem ở góc trên của thư bạn nhận được từ IRCC, chẳng hạn như
  • thư xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ (IRCC gửi sau khi bạn nộp hồ sơ)
  • thư mời tham gia kỳ thi hoặc lễ nhập tịch (thư hoặc email)
  • các thư khác
 • đăng nhập vào tài khoản của bạn nếu bạn nộp hồ sơ trực tuyến (trong phần “Xem các hồ sơ bạn đã nộp” hoặc “Tin nhắn tài khoản”)

Số hồ sơ thường có 1 chữ cái và 9 chữ số. Ví dụ:

 • Quốc tịch: C123456789
 • Giấy phép lao động: W993830598
 • Diện kinh tế: E099977028
UCI là gì?

UCI là viết tắt của “unique client identifier” (mã nhận dạng khách hàng duy nhất). Nó cũng được gọi là mã số nhận dạng khách hàng (mã số khách hàng). UCI có trên các tài liệu chính thức mà bạn nhận được từ chúng tôi. Nó có thể là:

 • 4 chữ số, một dấu gạch ngang và 4 chữ số khác (Ví dụ: 0000-0000) hoặc
 • 2 chữ số, một dấu gạch ngang, 4 chữ số, một dấu gạch ngang và 4 chữ số khác (Ví dụ: 00-0000-0000)

Nếu bạn lần đầu tiên nộp đơn cho IRCC, bạn sẽ chưa có UCI. Nếu bạn đang điền vào một mẫu đơn yêu cầu UCI, hãy viết “Không áp dụng” hoặc “N/A” vào chỗ trống.
Nếu bạn nộp đơn trực tuyến và mẫu đơn không cho phép bạn điền “N/A,” hãy để trống chỗ đó.

Nộp đơn xin giấy phép lao động mở như thế nào?

Kiểm tra xem có hướng dẫn đặc biệt nào dành cho bạn không

Một số người nộp đơn cần tuân theo hướng dẫn đặc biệt để xin giấy phép lao động mở. Điều này áp dụng cho:

Nếu bạn nộp đơn từ ngoài Canada:

Trong phần “Chi tiết công việc dự định tại Canada” của mẫu đơn IMM 1295:

 • chọn “Giấy phép lao động mở” cho câu hỏi 1
 • để trống các câu hỏi từ 2 đến 6

Thanh toán phí của bạn:

 • $100 cho người giữ giấy phép lao động mở và
 • $155 phí cấp giấy phép lao động

Nếu bạn nộp đơn từ bên trong Canada:

Trong phần “Chi tiết công việc dự định tại Canada” của mẫu đơn IMM 5710:

 • chọn “Giấy phép lao động mở” cho câu hỏi 1
 • để trống các câu hỏi từ 2 đến 8

Thanh toán phí của bạn:

 • $100 cho người giữ giấy phép lao động mở và
 • $155 phí cấp giấy phép lao động
Tài liệu bổ sung của tôi nên là ngôn ngữ nào?

Trừ khi được yêu cầu, tất cả các tài liệu hỗ trợ phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
Nếu tài liệu không bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn phải gửi kèm theo:

 • bản dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và
 • một bản khai có tuyên thệ từ người đã hoàn thành bản dịch và
 • một bản sao có chứng thực của tài liệu gốc
Nếu đơn xin nhập cư của tôi bị từ chối, tôi có phải chờ trước khi nộp lại không?

Nếu chúng tôi từ chối đơn xin nhập cư của bạn, bạn có thể nộp lại bất cứ lúc nào, trừ khi trong thư quyết định nói rằng bạn không thể. Bạn chỉ nên nộp lại nếu bạn có thể cung cấp thông tin mà bạn đã không bao gồm trước đó. Nếu bạn đã có tình trạng hợp pháp và bị mất nó (ví dụ: nếu giấy phép làm việc hết hạn và bạn không gia hạn kịp thời), bạn có một khoảng thời gian ngắn để nộp lại đơn. Xem thư quyết định của bạn để biết chi tiết.

Người tị nạn mà nhóm chúng tôi muốn bảo trợ đã bị từ chối sau một cuộc phỏng vấn. Chúng tôi có thể kháng cáo không?

Không có quy trình kháng cáo chính thức. Tuy nhiên, nếu bạn tin rằng viên chức visa đã phạm sai lầm pháp lý, bạn có thể gửi chi tiết đến địa chỉ sau:

Case Management
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
Jean Edmonds North Tower
300 Slater Street, 9th Floor
Ottawa ON K1A 1L1

Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu việc xem xét tư pháp bởi Tòa án Liên bang Canada. Đây không phải là kháng cáo về tính chất của vụ việc. Thay vào đó, việc xem xét này sẽ kiểm tra quy trình dẫn đến quyết định, để xem liệu quy trình có công bằng và hợp lý hay không.

TRẢ PHÍ NỘP ĐƠN

Phí Right of Permanent Residence là gì?

Phí Right of Permanent Residence (RPRF) là phí mà đương đơn phải trả khi đơn xin của họ được duyệt. Thường trú nhân sẽ không được cấp nếu bạn không nộp phí RPRF.

Phí RPRF áp dụng cho tất cả đương đơn thường trú nhân ngoại trừ:

 • Trẻ em phụ thuộc của đương đơn chính hoặc người bảo lãnh chính, trẻ em sẽ được nhận nuôi, hoặc anh chị em, cháu trai/gái và cháu nội/ngoại mồ côi và
 • Những cá nhân được bảo vệ, bao gồm người tị nạn

Phí RPRF có thể được trả cùng lúc bạn trả phí nộp đơn để tránh trì hoãn trong lúc xử lý hồ sơ. Nếu bạn không thanh toán trước phí RPRF, IRCC sẽ liên lạc và hướng dẫn cách thức trả phí.

Nếu bạn thanh toán trước phí RPRF và đơn xin của bạn không được duyệt, phí RPRF sẽ được hoàn trả.

Nộp đơn xin

Người khác có thể thanh toán phí của tôi không?

Có thể. Tên trên hóa đơn không nhất thiết phải giống với tên trên đơn xin. Miễn là số tiền đã nộp đúng với lệ phí cần thiết, IRCC sẽ chấp thuận thanh toán cho đơn nộp của bạn.

Phí Right of Permanent Residence là gì?

Phí Right of Permanent Residence (RPRF) là phí mà đương đơn phải trả khi đơn xin của họ được duyệt. Thường trú nhân sẽ không được cấp nếu bạn không nộp phí RPRF.

Phí RPRF áp dụng cho tất cả đương đơn thường trú nhân ngoại trừ:

 • Trẻ em phụ thuộc của đương đơn chính hoặc người bảo lãnh chính, trẻ em sẽ được nhận nuôi, hoặc anh chị em, cháu trai/gái và cháu nội/ngoại mồ côi và
 • Những cá nhân được bảo vệ, bao gồm người tị nạn

Phí RPRF có thể được trả cùng lúc bạn trả phí nộp đơn để tránh trì hoãn trong lúc xử lý hồ sơ. Nếu bạn không thanh toán trước phí RPRF, IRCC sẽ liên lạc và hướng dẫn cách thức trả phí.

Nếu bạn thanh toán trước phí RPRF và đơn xin của bạn không được duyệt, phí RPRF sẽ được hoàn trả.

Liên hệ

Hãy điền biểu mẫu bên dưới để chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của quý khách. TTN immigration sẵn lòng hỗ trợ mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Chương trình quan tâm
Điều khoản