Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Ổn định mục tiêu nhập cư của Canada để hỗ trợ tăng trưởng bền vững

Nhập cư thúc đẩy nền kinh tế Canada và thúc đẩy sự tăng trưởng trong tương lai. Khi chúng ta tiếp tục phải đối mặt với tình trạng dân số già đi và tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong các lĩnh vực quan trọng như chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và xây dựng nhà ở, những người mới đến đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thúc đẩy đổi mới, phát triển nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Ngài Marc Miller Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada, hôm nay đã trình bày Kế hoạch Cấp độ Nhập cư (Immigration Levels Plan) 2024-2026. Kế hoạch này được thiết kế để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đồng thời cân bằng với những áp lực trong các lĩnh vực như nhà ở, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng. Nó vạch ra một lộ trình có trách nhiệm cho sự tăng trưởng dân số bền vững và ổn định.

Với Kế hoạch cấp độ nhập cư (Immigration Levels Plan) này, Chính phủ Canada đang duy trì mục tiêu 485.000 thường trú nhân vào năm 2024 và hoàn thành bước cuối cùng để đạt 500.000 vào năm 2025. Bắt đầu từ năm 2026, chính phủ sẽ ổn định mức thường trú nhân ở mức 500.000, cho một khoảng thời gian để hội nhập thành công, đồng thời tiếp tục tăng cường thị trường lao động của Canada. Chính phủ cũng có kế hoạch hành động trong năm tới để điều chỉnh lại số lượng tiếp nhận cư dân tạm thời nhằm đảm bảo khía cạnh này của hệ thống nhập cư của Canada một cách bền vững.

Chính phủ Canada sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tỉnh và vùng lãnh thổ, người sử dụng lao động, các bên liên quan và người dân bản địa để giúp Canada thích ứng với thực tế tăng trưởng dân số do nhập cư. Cách tiếp cận này cũng được hướng dẫn bởi Hệ thống Nhập cư cho Tương lai của Canada (An Immigration System for Canada’s Future)—một báo cáo đưa ra lộ trình củng cố hệ thống nhập cư của Canada cho những người mới đến, doanh nghiệp và cộng đồng. Cùng với nhau, các biện pháp này sẽ tiếp tục đặt con người làm trọng tâm trong chính sách nhập cư của Canada và đảm bảo rằng những người mới đến có được các nguồn lực họ cần, bao gồm hỗ trợ định cư và tiếp cận nhà ở, để thành công trong cuộc sống mới của họ.

Những điểm nổi bật của Kế hoạch cấp độ nhập cư 2024-2026 bao gồm:

 • Tiếp tục tập trung dài hạn vào tăng trưởng kinh tế, với hơn 60% số lượng thường trú nhân được tuyển dụng dành riêng cho tầng lớp kinh tế vào năm 2025.
 • Cam kết duy trì nỗ lực hỗ trợ truyền thống nhân đạo của Chính phủ Canada bằng cách ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo và địa chính trị trên toàn thế giới.
 • Các mục tiêu nhập cư Pháp ngữ (Người sử dụng tiếng Pháp) đầy triển vọng mới nhằm hỗ trợ các cộng đồng Pháp ngữ bên ngoài Quebec. Các mục tiêu đại diện cho 6% tổng số người nhập cư vào năm 2024, 7% vào năm 2025 và 8% vào năm 2026. Điều này nhằm củng cố các cộng đồng nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec và đảm bảo sự thịnh vượng kinh tế của các cộng đồng thiểu số nói tiếng Pháp trên khắp Canada.

Kế hoạch cấp độ nhập cư mới cũng xem xét những tiến bộ quan trọng mà IRCC đã đạt được trong năm qua thông qua các hệ thống kỹ thuật số mới và dịch vụ khách hàng được cải thiện, giúp tăng công suất xử lý và giảm lượng hồ sơ tồn đọng.

Thông qua nhập cư, Canada sẽ tiếp tục giúp các gia đình gắn bó với nhau, mang đến những kỹ năng và tài năng cần thiết để giúp các công ty phát triển hoạt động kinh doanh và duy trì truyền thống nhân đạo của đất nước, để đất nước tiếp tục được hưởng lợi từ sức mạnh và sự đa dạng mà những người mới đến mang lại cho cộng đồng của Canada.

Trích dẫn

“Kế hoạch về cấp độ nhập cư hiện nay cho giai đoạn 2024-2026 đặt ra các mục tiêu của chúng tôi về nhập cư trong ba năm tới. Bằng cách ổn định số lượng người mới đến, chúng tôi nhận thấy rằng quy hoạch nhà ở, cơ sở hạ tầng và tăng trưởng dân số bền vững cần phải được tính đến một cách hợp lý. Thông qua kế hoạch này, chúng tôi đang đạt được sự cân bằng phù hợp để phát triển nền kinh tế Canada, đồng thời duy trì truyền thống nhân đạo, hỗ trợ người nhập cư nói tiếng Pháp và phát triển cách tiếp cận hợp tác hơn trong việc lập Kế hoạch Cấp độ với các đối tác của chúng tôi. Canada sẽ tiếp tục chào đón những người mới đến và đảm bảo rằng họ được hỗ trợ trong cuộc sống mới.”

– Ngài Marc Miller Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada

Thông tin nhanh

 • Kế hoạch Cấp độ (The Levels Plan) là dự đoán về số lượng thường trú nhân sẽ được nhận vào Canada trong một năm nhất định và đặt ra mục tiêu về tổng số lượng nhập cư cho mỗi hạng mục nhập cư. Theo Đạo luật bảo vệ người nhập cư và người tị nạn (Immigration and Refugee Protection Act), Bộ trưởng phải trình Kế hoạch cấp độ lên Quốc hội mỗi năm.
 • Kế hoạch Cấp độ xác định các mục tiêu thường trú theo bốn loại: nhập cư kinh tế, đoàn tụ gia đình, người tị nạn và người được bảo vệ, và tầng lớp nhân đạo và nhân ái.
 • IRCC đang hỗ trợ người sử dụng lao động thông qua các biện pháp như lựa chọn dựa trên danh mục. Là một phần của sáng kiến này, IRCC đang tăng số lượng lời mời đến các cá nhân có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, STEM, giao thông, nông nghiệp và nông sản, thương mại và trình độ tiếng Pháp. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, 1.500 lời mời đã được gửi đến những cá nhân có kinh nghiệm trong các ngành nghề có tay nghề cao (bao gồm thợ mộc, nhà thầu, thợ sửa ống nước, v.v.).
 • Trong 5 năm qua, gần 38.000 thương nhân đã có được thường trú tại Canada thông qua Chương trình Lớp trải nghiệm Canada (Canadian Experience Class), Chương trình Đề cử cấp Tỉnh (Provincial Nominee Program) và chương trình Giao dịch Tay nghề Liên bang (Federal Skilled Trades).
 • Thu hút người nhập cư để lấp đầy khoảng trống trên thị trường lao động sẽ giúp Canada thực hiện Chiến lược nhà ở quốc gia (National Housing Strategy), một kế hoạch 10 năm đầy tham vọng sẽ đầu tư hơn 82 tỷ đô la để cung cấp cho nhiều người Canada một nơi gọi là nhà. Tiến trình của các chương trình và sáng kiến trong chiến lược này được cập nhật hàng quý tại www.placetocallhome.ca.
 • Canada tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới về tái định cư người tị nạn và di chuyển lao động. Năm ngoái, Canada đã tái định cư hơn 46.500 người tị nạn từ hơn 80 quốc gia. Trên thực tế, vào tháng 10 năm 2023, Canada đã đáp ứng cam kết chào đón ít nhất 40.000 người Afghanistan đáng thương. Chương trình của chúng tôi là một trong những chương trình tái định cư Afghanistan lớn nhất trên thế giới và công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục.
 • Kế hoạch Cấp độ tính đến sự tham gia rộng rãi với các đại diện cấp tỉnh và lãnh thổ, cũng như nghiên cứu và tham vấn dư luận với các bên liên quan khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và tổ chức giáo dục.
 • Mục tiêu năm 2024 là 485.000 người nhập cư mới vào Canada, tương đương 1,2% dân số hiện tại của Canada.
 • Người Canada trên khắp đất nước có thể thấy những người mới đến đang mang lại lợi ích như thế nào cho cộng đồng địa phương thông qua chiến dịch Các vấn đề nhập cư (Immigration Matters) của Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada
 • Theo Hiệp định Canada-Quebec, Quebec thiết lập các cấp độ nhập cư của riêng mình.

Xem bảng tin gốc tại đây