Total services booked (0)

Booked Services

Speak to an expert (Immigration Lawyer/ RCIC) >> BOOK NOW

Lawyer, RCIC >> EVALUATE YOUR DOSSIERS

TTN Immigration is willing to consult >> CONTACT US

Speak to an expert (Immigration Lawyer/ RCIC) >> BOOK NOW

Lawyer, RCIC >> EVALUATE YOUR DOSSIERS

TTN Immigration is willing to consult >> CONTACT US

Nói đến nhập quốc tịch Canada có lẽ là niềm mơ ước của nhiều người Việt cũng như nhiều người ở các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Một đất nước mang lại nhiều lợi ích, chính sách cho quyền công dân về giáo dục, y tế, an sinh xã hội… Là câu chuyện không chỉ dành cho những ai đang sinh sống tại Canada đã có thường trú nhân hoặc tạm trú, mà cũng là sự quan tâm của những người có kế hoạch chuẩn bị bước chân vào Canada. Vậy ai có thể nhập quốc tịch Canada và cách thức nộp hồ sơ thế nào, hãy cũng tìm hiểu thông tin dưới đây!

Who is eligible for Canadian citizenship? 

To be eligible for Canadian Citizenship, you need to meet these 5 requirements:

 1. You must be a permanent resident of Canada
 2. Residence period in CanadaYou must have been physically present and living in Canada for at least 3 years out of the last 5 years (equivalent to at least 1,095 days in the 5 years before applying for citizenship). If you have had a period of temporary residence in Canada, each day of temporary residence counts as half a day.
 3. Income tax payment: Fulfill all income tax obligations. Each individual case will have different tax obligations.
 4. Successfully pass the citizenship test: Successfully pass the citizenship test. The test questions will inquire about the rights and responsibilities of Canadian citizens such as: history, geography, economy, administrative organization, constitutional law, and national symbols. The test is usually in written form, but it can also be conducted as an interview with a Canadian official.
 5. Language proficiency proof: Có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, tương đương với trình độ CLB 4 trở lên.
 6. Cases not meeting eligibility criteria / Prohibited from applying for Canadian citizenship:
  • Being a criminal in Canada or elsewhere.
  • Không đủ điều kiện là công dân trong 1 khoảng thời gian (VD: gian lận, bị tước quyền công dân… trong 1 khoảng thời gian yêu cầu nào đó)
  • Time spent serving a prison sentence, parole, or probation is not counted as time living in Canada.
  • The government will review each case for resolution.

Cách thức nộp hồ sơ:

 • Qua online: 1 số trường hợp có thể nộp qua hình thức này
 • Bằng giấy in ra và nộp: Đa phần mọi người đều có thể nộp qua hình thức này.

Note: Choose only one of the two methods to submit, not both at the same time.

Bạn có thể chọn người đại diện để thay mặt bạn nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Người đó có thể là cố vấn di trú/nhập tịch, luật sư, bạn bè, thành viên của gia đình… Tuy nhiên, việc chọn ai để đảm hồ sơ của bạn đầy đủ và thỏa các điều kiện nhập tịch theo quy định là rất quan trọng. Điều này sẽ dẫn đến một kết quả nhanh hay chậm, hoặc thành công hay không. Vì vậy, bạn nên cân nhắc chọn người đại diện đúng, tin tưởng và “có tâm” để có thể hỗ trợ bạn cho việc trọng đại của mình.

In particular, an immigration or naturalization consultant is someone with knowledge and expertise in immigration/naturalization law, accredited by the RCIC, who will rely on the relevant laws to provide you with more accurate advice.

A representative will assist you with the following:

 • Trả lời các thắc mắc, tư vấn, đưa ra các lời khuyên cho từng trường hợp cụ thể của bạn.
 • Đánh giá hồ sơ của bạn có đủ điều kiện hay không, hoặc cần chuẩn bị thêm những giấy tờ nào.
 • Làm việc với chính phủ, người phụ trách về nhập tịch và điền các thông tin vào đơn để nộp hồ sơ cho bạn.

Hãy đặt mục tiêu nhập quốc tịch Canada để sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực, được đi vòng quanh thế giới trên nhiều nước mà không cần có visa!