Total services booked (0)

Booked Services

Speak to an expert (Immigration Lawyer/ RCIC) >> BOOK NOW

Lawyer, RCIC >> EVALUATE YOUR DOSSIERS

TTN Immigration is willing to consult >> CONTACT US

Speak to an expert (Immigration Lawyer/ RCIC) >> BOOK NOW

Lawyer, RCIC >> EVALUATE YOUR DOSSIERS

TTN Immigration is willing to consult >> CONTACT US

Sean Fraser 1080px

Bộ trưởng di trú Canada vừa công bố Kế hoạch nhập cư Canada trong 3 năm tới 2023-2025.


Kế hoạch này sẽ khuyến khích thu hút người nhập cư mới có kinh nghiệm và kỹ năng lao động trong các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, lao động lành nghề, sản xuất và công nghệ.
Năm ngoái, Canada thu nhận một số lượng kỷ lục, hơn 405.000 người nhập cư mới. Chính phủ Canada tiếp tục lên kế hoạch tiếp nhận mới đầy tham vọng, 465.000 thường trú nhân mới cho năm 2023, 485.000 cho năm 2024 và 500.000 cho năm 2025.
Kế hoạch mới sẽ chú trọng đến việc thu hút người nhập cư mới đến các vùng khác nhau của Canada như các thị trấn nhỏ và vùng nông thôn.

Một vài điểm chú ý:

   • Tiếp tục tập trung nhập cư diện kinh tế, chiếm khoảng hơn 60% vào năm 2025

   • Express Section sẽ có các tính năng mới nhằm chọn lọc những người có bằng cấp, kỹ năng trong lĩnh vực thiếu lao động trầm trọng như chăm sóc sức khoẻ, sản xuất, lao động ngành xây dựng, và khối ngành toán học, khoa học và kỹ thuật (STEM)

   • Tăng thêm các chương trình định cư vùng để giải quyết thiếu hụt lao động thông qua chương trình định cư tình bang (PNP), Chương trình định cư Atlantic (AIP) và Chương trình định cư thí điểm vùng nông thôn và khu vực phía Bắc (Rustic and Northern Movement Pilot)

   • Đoàn tụ gia đình nhanh hơn

   • Đảm bảo tối thiểu 4.4% thường trú nhân mới ngoài Quebec nói tiếng Pháp.

   • Hỗ trợ khủng hoảng toàn cầu bằng việc cung cấp nơi a toàn cho những hoàn cảnh bị đàn áp, bao gồm mở rộng diện Financial Versatility Pathways Pilot
    Xem thông báo chính thức bằng tiếng Anh here


  (Theo David Le | Chuyên gia tư vấn di trú Canada (RCIC.) | Ủy viên chứng thực tuyên thệ tỉnh bang Ontario, Canada)

  Tham khảo: Các diện immigrate to Canada, Những con đường immigrate to Canada, Chương trình đầu tư immigrate to Canada, Định cư Canada, Express Entry, Các diện định cư Canada, Định cư tay nghề Canada…

  David Le

  David Le | MBA., Member in good standing of CICC, CAPIC

  Regulated Canadian Immigration Consultant | Commissioner for taking Affidavits (Province of Ontario)

  Trả lời