Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Hôm nay, ngài Sean Fraser, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch, và Ngài Randy Boissonnault, Bộ trưởng Bộ Du lịch và lãnh đạo Bộ Tài chính, đã thông báo rằng Canada đang mở rộng cấp giấy phép lao động (work permit) cho các thành viên gia đình của những người lao động nước ngoài tạm thời, bằng cách nới rộng điều kiện xin giấy phép lao động để họ có thể cùng đương đơn đến Canada nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động.

Trước thông báo này, chỉ vợ/ chồng của đương đơn làm việc những ngành nghề “high skill” mới đủ điều kiện để xin cấp giấy phép lao động. Biện pháp tạm thời mới này nhằm mục đích cải thiện tình cảm, sức khỏe thể chất và ổn định tài chính của người lao động bằng cách cho phép cả gia đình bên nhau. Kết quả là người lao động sẽ hòa nhập tốt hơn vào môi trường làm việc và cộng đồng chung của họ.

Bắt đầu từ tháng 1/2023, với chính sách hiệu lực tạm thời 2 năm, Canada sẽ nới rộng điều kiện để xin work permit cho vợ/chồng và con cái trong độ tuổi lao động của bất kỳ người lao động ở mọi trình độ (all skill levels). Với chính sách này, ước tính rằng các thành viên gia đình của hơn 200.000 lao động nước ngoài có thể bắt đầu làm việc tại Canada, mang lại cơ hội lớn hơn cho cả lao động nước ngoài muốn làm việc tại Canada và cho người sử dụng lao động giải quyết nhu cầu lao động của họ.

Biện pháp tạm thời sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn để đảm bảo thực hiện thành công:

Giai đoạn 1: sẽ cho phép các thành viên gia đình của những người lao động đến Canada thông qua chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời lương cao (High-wage stream) hoặc chương trình IMP nộp đơn xin giấy phép lao động mở (open work permit).

Giai đoạn 2: mở rộng cho các thành viên gia đình của người trình Lao động nước ngoài tạm thời lương thấp (Low-wage stream), theo sau các tham vấn chuyên môn.

Giai đoạn 3: sẽ tham vấn với các đối tác nông nghiệp và các bên liên quan để đánh giá khả thi nhằm mở rộng cho các thành viên gia đình của công nhân nông nghiệp.

Nhập cư sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu lao động của Canada và Chính phủ Canada sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm giúp người sử dụng lao động đáp ứng nhu cầu nhân sự của họ ở tất cả các cấp độ kỹ năng.

Xem bản tin gốc tại đây

Liên hệ tư vấn trực tiếp với Chuyên gia tư vấn di trú (licensed immigration consultant) theo đường dẫn sau.

Biên tập và dịch bởi David LeMBA., Member in good standing of CICC, CAPIC

Regulated Canadian Immigration Consultant | Commissioner for Taking Affidavits (Province of Ontario)

David Le

Van Duy Khiem Le (David), MBA., Thành viên chính thức Đoàn Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada (CICC), Hiệp hội các Chuyên gia Tư vấn Di trú Canada (CAPIC)

Chuyên gia tư vấn di trú Canada (RCIC.) | Ủy viên chứng thực tuyên thệ tỉnh bang Ontario, Canada