Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

BẢO LÃNH THÂN NHÂN

kháng án quyết định từ chối visa bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà dựa trên thu nhập

Trong loại kháng án này, viên chức di trú đã từ chối cấp visa cho cha mẹ hoặc ông bà bạn muốn bảo lãnh. Việc từ chối visa có thể bao gồm thành viên phụ thuộc khác trong gia đình. Viên chức đã quyết định rằng bạn (và người đồng bảo lãnh nếu có) không có thu nhập cần thiết để bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà.
Bạn có thể kháng án tới Phòng xử lý Khiếu nại Di trú (IAD). Thu nhập cần thiết bằng với Thu nhập Tối Thiểu Cần Thiết (MNI) + 30%. Để bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà, thu nhập của bạn phải cao hơn MNI 30% cho tổng số thành viên gia đình của bạn cộng với thành viên gia đình được bảo lãnh (hoặc được người đồng ký tên, nếu có).

Để kháng án thành công, bạn có 2 lựa chọn:

 • Chứng minh rằng bạn có thu nhập đạt yêu cầu khi bạn nộp đơn tài trợ
 • Chứng minh rằng có những lý do nhân đạo cho đơn kháng án của bạn, ngay cả khi bạn không có thu nhập đạt yêu cầu khi bạn nộp đơn bảo lãnh

tỉnh quebec là ngoại lệ

Nếu bạn sống ở tỉnh Quebec, bạn không thể kháng án dựa trên thu nhập. Bạn chỉ có thể kháng án dựa trên lý do nhân đạo.

Trong bài viết này

CHỨNG MINH RẰNG BẠN CÓ mức THU NHẬP cần thiết KHI BẠN NỘP ĐƠN BẢO LÃNH

Bạn có thể kháng án nếu bạn tin rằng quyết định của nhà quản lý di trú đã sai vì thực sự bạn đã đáp ứng yêu cầu về thu nhập. Bạn phải cung cấp các tài liệu chứng minh như sau:

 • Số lượng người trong gia đình của bạn trong mỗi trong 3 năm trước ngày bạn nộp đơn để bảo lãnh.
  • Bao gồm bạn và tất cả các thành viên trong gia đình, bao gồm cả những người mà bạn đang bảo lãnh và người phụ thuộc của họ.
  • Nếu bạn có một người đồng bảo lãnh, bao gồm bất kỳ ai mà họ đang bảo lãnh và người phụ thuộc của họ.
  • Điều này cũng bao gồm bất kỳ ai khác mà bạn có cam kết bảo lãnh.

Tìm hiểu thêm về cách tính kích thước gia đình của bạn tại đây.

 • Thu nhập của bạn (và thu nhập của người đồng bảo lãnh nếu có). Các tài liệu này nên cho thấy thu nhập hàng năm trong 3 năm trước khi bạn nộp đơn bảo lãnh.
 • Bất kỳ sai sót nào mà bạn tin rằng đã xảy ra trong việc xử lý hồ sơ của bạn. Ví dụ, bao gồm bất kỳ tài liệu nào chứng minh sai sót trong việc tính toán thu nhập của bạn hoặc số lượng người trong gia đình của bạn.

Cung cấp các tài liệu chứng minh thu nhập:

 • Đánh giá Thu nhập của bạn từ báo cáo thuế thu nhập và của người đồng bảo lãnh của bạn, nếu có, từ Cơ quan Thu nhập Canada (Canada Revenue Agency) cho hàng năm trong ba năm trước khi bạn nộp đơn để bảo lãnh.

Nếu có thể giúp ích cho trường hợp của bạn, bạn cũng có thể muốn cung cấp:

 • Hồ sơ lương nhận được từ chủ doanh nghiệp trong 1 năm
 • Biên lai lương
 • Thư từ chủ doanh nghiệp chứng minh mức lương, giờ làm việc hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm, bao gồm cả lương thưởng
 • Báo cáo tài chính được chuẩn bị bởi kế toán nếu bạn là chủ doanh nghiệp
 • Bảng đánh giá thuế doanh nghiệp cho công ty

CHỨNG MINH RẰNG BẠN CÓ LÝ DO NHÂN ĐẠO ĐỂ KHÁNG án

Dù bạn không có mức thu nhập cần thiết để bảo lãnh, bạn có thể chứng minh rằng có những lý do nhân đạo để kháng án. Dưới đây là một số yếu tố mà IAD có thể xem xét để đưa ra quyết định:

 • Có những thay đổi nào về quy mô gia đình của bạn kể từ khi bạn gửi đơn bảo lãnh không?
 • Có những thay đổi nào về thu nhập hàng năm của bạn kể từ khi bạn gửi đơn tài trợ không? Tổng thu nhập của bạn hiện nay có đáp ứng được mức thu nhập cần thiết cho quy mô gia đình của bạn không?
 • Mối quan hệ của bạn với thành viên gia đình bạn đang bảo lãnh có mạnh mẽ không?
 • Bạn có thành viên gia đình khác ở Canada không? Mối quan hệ của họ với bạn có mật thiết không? Mối quan hệ của họ với người bạn đang tài trợ có mật thiết không?
 • Bạn có thể thăm người thân bạn đang bảo lãnh ở quê hương của họ không? Tình hình của họ ở đó như thế nào?
 • Tại sao việc có người thân bạn đang bảo lãnh đến Canada quan trọng?
 • Người thân bạn đang bảo lãnh có thể cung cấp, hỗ trợ gì cho bạn nếu họ được phép đến Canada?
 • Quyền lợi của con cái có bị ảnh hưởng nếu bạn thất bại trong việc kháng án không?

CUNG CẤP BẰNG CHỨNG GIÚP BẠN CHỨNG MINH LÝ DO NHÂN ĐẠO ĐỂ KHÁNG án

Bằng chứng của bạn cho những lý do nhân đạo có thể là các tài liệu hoặc lời khai từ bạn hoặc các nhân chứng của bạn

Chứng minh tình hình tài chính hiện tại của bạn

Dù bạn không có mức thu nhập cần thiết khi nộp đơn, tình hình tài chính hiện tại của bạn và việc bạn có đáp ứng được mức thu nhập cần thiết hiện nay là một yếu tố sẽ được xem xét bởi IAD. Cung cấp cho IAD các thông tin về:

 • Số người trong gia đình của bạn hàng năm trong ba năm trước khi gửi tài liệu của bạn đến IAD. Điều này bao gồm bạn và tất cả các thành viên gia đình, bao gồm cả những người bạn đang tài trợ hiện nay và người phụ thuộc của họ. Nếu bạn có một người ký hợp đồng đồng bảo, hãy bao gồm tất cả những người họ đang tài trợ và người phụ thuộc của họ.
 • Thu nhập của bạn (và thu nhập của người đồng bảo lãnh nếu có) hàng năm trong ba năm trước khi gửi tài liệu của bạn đến IAD. Bộ Phận Kháng Án Di Trú sẽ xem xét xem bạn có gần đạt được mức thu nhập cần thiết hay không. Các giấy tờ về thu nhập bạn nên cung cấp đã được liệt kê ở trên.

Giải thích gia đình bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào

Giải thích lý do tại sao việc gia đình của bạn cần di trú đến Canada và những ảnh hưởng đến gia đình của bạn. Nếu có thể, cung cấp tài liệu để chứng minh mức độ mật thiết của mối quan hệ của bạn với người thân và tầm quan trọng của việc bảo lãnh. Ví dụ, bao gồm:

 • Thư từ và tin nhắn
 • Hóa đơn điện thoại
 • Hình ảnh gia đình
 • Sao kê giao dịch chuyển khoản hoặc vé máy bay

Bạn, gia đình và bạn bè của bạn cũng có thể làm chứng cho trường hợp của bạn. Điều này bao gồm cha mẹ hoặc ông bà mà bạn muốn bảo lãnh và những thành viên khác trong gia đình và cộng đồng.

Giải thích con cái sẽ bị ảnh hưởng như thế nào

Nếu có trẻ em sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định về đơn xin tài trợ của bạn, hãy cung cấp các tài liệu như:

 • Giấy khai sinh
 • Quyền nuôi dưỡng
 • Bằng chứng về hỗ trợ tài chính và tinh thần do cha mẹ hoặc ông bà mà bạn muốn bảo lãnh cung cấp
 • Bằng chứng cho thấy quyết định sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của con cái (ví dụ, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần)

Giải thích tình hình ở quê hương của người thân mà bạn muốn bảo lãnh

Bằng chứng về tình hình hiện tại tại quê hương có thể hữu ích nếu điều đó đang ảnh hưởng đến họ hoặc khả năng bạn có thể về thăm họ. IRB xuất bản các tập Tài liệu Quốc gia mô tả về tình trạng của nhiều quốc gia. Bạn có thể tìm thấy bằng chứng có liên quan đến những khó khăn họ có thể phải đối mặt ở quê hương nếu đơn xin thường trú nhân của họ bị từ chối. Bạn phải cung cấp bản sao của các tài liệu mà bạn đang đề cập.

Bạn cũng có thể cung cấp các bằng chứng và tài liệu riêng từ các nguồn uy tín khác.

NHỮNG KẾT QUẢ CÓ THỂ XẢY RA SAU KHI KHÁNG ÁN

Khi bạn nộp đơn kháng án quyết định từ chối việc bảo lãnh người thân đến IAD, có 2 trường hợp có thể xảy ra:

 • Việc kháng án của bạn có thể bị từ chối. Điều này có nghĩa người thân của bạn sẽ không được cấp thường trú nhân.
 • Việc kháng án của bạn có thể được cấp thuận. Điều này có nghĩa đơn xin thường trú nhân cho người thân của bạn sẽ được xử lý.

TTN immigration có thể giúp BẠN!

Bạn đã gặp phải tình trạng đơn xin bảo lãnh bị từ chối và đang tìm cách giải quyết vấn đề này? Chúng tôi có thể giúp bạn!

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Phân tích hồ sơ và các tài liệu liên quan để xác định nguyên nhân của quyết định từ chối
 • Tư vấn pháp lý và chiến lược để tăng cơ hội kháng án thành công
 • Chuẩn bị tài liệu và bằng chứng cần thiết để nộp đơn kháng án lên cơ quan chức năng
 • Đại diện bạn trong các phiên điều trần và liên lạc với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của bạn

Đừng để quyết định từ chối đơn xin bảo lãnh làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bạn. Hãy liên hệ TTN immigration để được hỗ trợ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất!