Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Canada đang thực hiện đoàn tụ người thân yêu thông qua các biện pháp nhập cư mới.

Các biện pháp mới cũng giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động ở Canada.

Vancouver – 26/05/2023.

Gia đình có nghĩa là cùng ở bên nhau, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời như là chuyển đến một đất nước mới. Đó là lý do tại sao Canada đang nổ lực giúp các gia đình đoàn tụ nhanh hơn, dễ dàng hơn và hỗ trợ họ khi đến Canada.

Hôm nay, Ngài Sean Fraser, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch, cùng với Ngài Hedy Fry, Nghị sĩ Quốc hội của Trung tâm Vancouver, đã công bố các biện pháp mới nhằm tăng cường thêm cho việc đoàn tụ gia đình, bao gồm:

  • Thời gian xử lý thị thực tạm trú (TRV) nhanh hơn đối người nộp đơn là vợ/chồng;
  • Các công cụ xử lý hồ sơ mới và chuyên dụng dành cho người nộp đơn xin TRV là vợ/chồng;
  • Giấy phép lao động mở (Open work permit) mới được nộp dành cho người nộp đơn thuộc diện vợ chồng và người thân của người đã có Giấy phép lao động.
  • Gia hạn Giấy phép lao động mở (Open work permit) cho những người có giấy phép lao động mở hết hạn từ ngày 01 tháng 08 đến cuối năm 2023.

Bộ trưởng Fraser đã công bố quá trình xử lý thị thực tạm trú (TRV) nhanh hơn và có nhiều các biện pháp xem xét hồ sơ hơn để các gia đình có thể đoàn tụ với nhau sớm hơn trong khi chờ đợi quy trình xét hồ sơ thường trú của họ được hoàn tất. Trong tương lai, hầu hết các đơn đăng ký này sẽ được xử lý trong vòng 30 ngày và người nộp đơn sẽ được hưởng lợi từ các biện pháp xử lý cụ thể đối với hoàn cảnh của họ với tư cách là vợ/chồng và người phụ thuộc. Nhiều hồ sơ đã được xử lý bằng các công cụ mới này. Trong nhóm hồ sơ này, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ được chấp thuận là 93%.

Khi đến Canada, những người mới đến thường tìm kiếm việc làm để lo chi phí của bản thân và gia đình. Đó là lý do tại sao Canada cũng cấp giấy phép lao động mở (Open work permit) cho người nộp đơn là vợ/chồng và con cái phụ thuộc của họ đang cư trú với người bảo lãnh tại Canada và đang trong tình trạng cư trú tạm thời. Vợ/chồng và người phụ thuộc hiện có thể nộp đơn xin và nhận giấy phép làm việc mở (open work permit) ngay sau khi họ nộp đơn xin thường trú hoàn chỉnh theo vợ/chồng hoặc người sống chung theo luật trong diện SPCLC Canada hoặc các chương trình dành cho gia đình khác.

Sau cùng, Bộ trưởng Fraser thông báo rằng những người nộp đơn là vợ/chồng, cùng với những người có giấy phép lao động mở khác, có giấy phép lao động mở hết hạn từ ngày 1 tháng 8 đến cuối năm 2023, sẽ có thể gia hạn giấy phép lao động của họ lên đến 18 tháng. Điều này cũng mới được đưa ra tương tự  cho những giấy phép làm việc sau tốt nghiệp hết hạn.

Nhập cư sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động của Canada, và cùng với các biện pháp tăng cường ​​này của Bộ trưởng trong thư ủy nhiệm cam kết nhằm đẩy nhanh việc đoàn tụ gia đình bằng cách tạo điều kiện tạm trú cho vợ/chồng, bạn đời và con cái phụ thuộc đang chờ xét hồ sơ cho thường trú. 

Lượt tin từ IRCC, xem tin tiếng Anh tại đây.