Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Chính phủ Canada tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ (SMEs) đến $2,400 để phát triển thương mại điện tử (e-commerce) nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và thu hút thêm nhiều khách hàng mới.

Chương trình này giúp cho các doanh nghiệp:

  • Số hoá – lên online
  • Tăng doanh thu
  • Ứng dụng phần mềm bảo mật
  • Kết nối dịch vụ với khách hàng
  • Cải thiện marketing truyền thông xã hội
  • Cải thiện trải nghiệm dịch vụ khách hàng online.

Quy trình đăng ký rất dễ dàng!

Để tìm hiểu thêm về chương trình (bằng tiếng Anh/ Pháp), xin vui lòng xem tại đây