Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Ottawa, ngày 5 tháng 2 năm 2024 – Thông tin đang được cung cấp để làm rõ thông báo về việc áp dụng giới hạn tiếp nhận đơn xin cấp giấy phép học tập mới cho du học sinh và các thay đổi khác. Du học sinh có những đóng góp quan trọng cho các trường đại học, cộng đồng và nền kinh tế của Canada; tuy nhiên, chúng tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng không bền vững trong Chương trình du học sinh trong những năm gần đây. Những cải cách được công bố gần đây sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng dân số bền vững tại Canada và cải thiện hệ thống, đồng thời giúp đảm bảo rằng sinh viên quốc tế có những trải nghiệm tích cực tại Canada.

1. Hạn mức và Thư xác nhận từ tỉnh bang

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng (ET) vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, hầu hết du học sinh mới ở cấp độ cao đẳng hoặc đại học phải cung cấp một thư xác nhận của tỉnh hoặc lãnh thổ (PAL) cùng với đơn xin cấp giấy phép học tập. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ trả lại bất kỳ đơn nào nhận được mà không bao gồm PAL, trừ khi được miễn. 

Thư xác nhận này sẽ phục vụ làm chứng cho việc cá nhân này đã được xác nhận nằm trong phân bổ của tỉnh hoặc lãnh thổ trong giới hạn được đưa ra. Các tỉnh và lãnh thổ đã được yêu cầu lập kế hoạch để phát hành PAL vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Chính phủ Canada đang làm việc với Chính phủ Quebec để xác định cách “certificat d’acceptation du Québec pour études” có thể được sử dụng như PAL. 

Đơn xin của những du học sinh đã được IRCC nhận trước 8 giờ 30 phút sáng vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, cũng như những du học sinh đã được phê duyệt cấp giấy phép học tập và dự định đi đến Canada học tập, không cần lo lắng về vấn đề này.

Những ai cần có PAL?

 • Hầu hết các ứng viên xin cấp giấy phép học tập sau trung học
 • Hầu hết các chương trình sau đại học không cấp bằng (ví dụ: chương trình chứng chỉ và bằng cao học)
 • Bất kỳ ai không được bao gồm trong danh sách miễn dưới đây

Những ai không cần PAL?

 • Học sinh tiểu học và trung học
 • Sinh viên chương trình thạc sĩ và tiến sĩ
 • Sinh viên tham quan hoặc trao đổi
 • Các sinh viên đã có giấy phép học tập và giấy phép làm việc tại Canada (bao gồm sinh viên có giấy phép học tập đang xin gia hạn)
 • Người thân đang ở Canada của du học sinh có giấy phép học tập hoặc giấy phép làm việc
 • Du học sinh với đơn xin đã nhận được trước 8 giờ 30 phút sáng (ET) vào ngày 22 tháng 1 năm 2024

2. Cập nhật về giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) cho các sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ

Các du học sinh tốt nghiệp chương trình thạc sĩ được nhận định là những ứng viên xuất sắc để thành công trên thị trường lao động của Canada và có khả năng chuyển đổi sang cư trú cố định, chúng tôi đã thay đổi thời hạn của PGWP, để họ có cơ hội đạt được kinh nghiệm làm việc tại Canada cần thiết để nộp đơn thường trú nhân. 

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2024, giấy phép làm việc sau tốt nghiệp với thời hạn 3 năm sẽ được cung cấp cho du học sinh tốt nghiệp từ thạc sĩ có thời lượng ít hơn 2 năm và đáp ứng tất cả các tiêu chí khác của PGWP. Thời gian của PGWP cho các chương trình khác ngoài thạc sĩ sẽ vẫn tương đương với thời lượng của chương trình học, tối đa là 3 năm.

Ai đủ điều kiện để nhận giấy phép làm việc sau tốt nghiệp dài hạn hơn (PGWP)?

 • Sinh viên của các chương trình có ít nhất hai năm ở các cơ sở giáo dục được chỉ định có thể nhận được một PGWP 3 năm, cũng như sinh viên của các chương trình thạc sĩ ít hơn 2 năm.

3. Việc đáp ứng đủ điều kiện cho PGWP đối với các chương trình đại học liên kết công-tư

Một số tỉnh cho phép các trường đại học công cấp giấy phép cho các trường đại học tư thục liên kết giảng dạy chương trình học của họ. Trong những trường hợp này, có những sinh viên học tập tại trường đại học tư nhưng lại tốt nghiệp với bằng cấp của trường công. Một số lo ngại được đặt ra về chất lượng giáo dục do các trường tư nói trên cung cấp, cũng như việc thiếu hỗ trợ tốt cho sinh viên. Người Kiểm toán Tổng hợp của Ontario cũng đã nêu ra lo ngại về việc thiếu kiểm soát chất lượng chương trình và dịch vụ hỗ trợ sinh viên tại các cơ sở giáo dục này.

Do đó, IRCC đã thực hiện một thay đổi để hạn chế PGWPs cho các cơ sở giáo dục này với dự đoán rằng nếu du học sinh không có khả năng đăng ký PGWP, sẽ giảm được số lượng sinh viên đăng ký học tại những trường nói trên.

Ai đáp ứng đủ điều kiện được cấp PGWP sau khi tốt nghiệp chương trình đại học liên kết công-tư?

 • Du học sinh hiện đang học vẫn sẽ có đủ điều kiện cho PGWP nếu họ đáp ứng được những điều khoản khác của chương trình

Ai không đủ điều kiện được cấp PGWP sau khi tốt nghiệp chương trình đại học liên kết công-tư?

 • Sinh viên mới đang đăng ký tham gia chương trình học nêu trên sẽ không đủ điều kiện cho PGWP

4. Thay đổi về việc cấp giấy phép làm việc tự do cho vợ/chồng

Trong những tuần sắp tới, điều kiện được cấp giấy phép làm việc tự do cho vợ/chồng sẽ được cập nhật.

Ai có thể được cấp giấy phép làm việc tự do?

 • Chỉ áp dụng cho vợ/chồng đang theo học chương trình thạc sĩ (master’s) và tiến sĩ (doctorate) cũng như các chương trình cấp bằng nghề.
 • Sau khi các thay đổi này có hiệu lực, vợ/chồng muốn gia hạn giấy phép làm việc hiện tại của họ sẽ vẫn đủ điều kiện theo hình thức này.

Ai sẽ không được cấp giấy phép làm việc tự do?

 • Vợ/chồng đang theo học các chương trình khác mà không phải thạc sĩ hay tiến sĩ, bao gồm cử nhân và cao học sẽ không còn đáp ứng điều kiện được cấp giấy phép làm việc tự do. Trừ trường hợp họ đã sở hữu giấy phép làm việc tự do theo hình thức này.

Nguồn: Thông tin bổ sung về các biện pháp cải cách Chương trình Du học sinh tại Canada – TTN immigration