Tổng dịch vụ (0)

Dịch vụ đã đặt

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Tư vấn cùng Luật sư, Chuyên gia Di trú >> ĐẶT LỊCH

Luật sư, Chuyên gia Di trú (RCIC) >> ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ

TTN immigration sẵn lòng tư vấn >> LIÊN HỆ

Phúc lợi dành cho lao động Canada (CWB) đối với người có thu nhập thấp

Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7 năm 2023 nhằm giúp cuộc sống của người lao động thu nhập thấp dễ thở được một phần nào đó.

Khoản thanh toán trợ cấp lao động Canada cơ bản hàng quý sẽ được chuyển cho cả người lao động độc thân và gia đình đủ điều kiện lần lượt lên đến 1,518 đô-la Canada và 2,616 đô-la Canada. Thường thì khoản này sẽ được nhận vào ngày 28 tháng 7, tuy nhiên có thể mất khoản 10 ngày mới thấy số tiền đó trong tài khoản tùy thuộc vào sự liên kết tài khoản ngân hàng của bạn với Cơ quan Thuế Canada.

Số tiền cơ bản để tính được hưởng trợ cấp lao động Canada:

Bạn có thể được hưởng khoản thanh toán hỗ trợ cơ bản này nếu bạn cư trú tại Canada suốt cả năm và hội đủ các điều kiện hưởng hỗ trợ như sau:

 • Đủ 19 tuổi hoặc hơn vào ngày 31 tháng 12 hoặc bạn đang số với người vợ/ chồng hoặc với người phối ngẫu, hoặc với con của bạn;
 • Nếu bạn đi làm và kiếm tiền nhưng tổng thu nhập thực lãnh của năm 2022 ít hơn số tiền theo bảng dưới đây:
 Canada (không gồm Alberta, Quebec và NunavutQuebecNunavutAlberta
Gia đình có con$43,212$35,912.95$58,932$43,952
Gia đình không có con$43,212$45,060.02$58,932$43,952
Độc thân có con$43,212$21,488.47$58,932$43,952
Độc thân không có con$33,015$29,072.64$58,925$33,093
Bảng số tiền thu nhập cơ bản theo CWB

Bạn sẽ không đủ điều kiện hưởng khoản hỗ trợ này nếu bạn thuộc diện sau:

 • Sinh viên toàn thời gian (học trên 13 tuần trong năm) trừ phi bạn có người phụ thuộc đủ điều kiện hưởng
 • Bạn đang thụ án hoặc ở một nơi tương tự với thời gian ít nhất 90 ngày trong năm
 • Làm việc tại Canada nhưng không thuộc diện phải trả thuế như là viên chức hoặc nhân viên ngoại giao hoặc là thành viên gia đình của họ.

Điều kiện hưởng trợ cấp do bị bệnh khuyết tật:

Bạn sẽ được xem là đủ điều kiện hưởng trợ cấp do bị bệnh khuyết tật nếu bạn thỏa các điều sau:

 • Bạn được cho là đủ điều kiện hưởng khoản trợ cấp do bị bệnh khuyết tật và có Mẫu T2201 được chấp nhận, Giấy chứng nhận giảm thiểu thuế trong hồ sơ của Cơ quan Thuế Canada (CRA).
 • Thu nhập thực lãnh của bạn trong năm 2022 ít hơn số tiền liệt kê dưới đây:
 Canada (không gồm Alberta, Quebec và NunavutQuebecNunavutAlberta
Gia đình có con$48,124$39,613.15$65,757$48,886
Gia đình không có con$48,124$48,760.22$65,757$48,886
Độc thân có con$48,124$25,188.67$65,757$48,886
Độc thân không có con$37,932$32,772.84$65,750$38,007

Nộp đơn xin hưởng khoản trợ cấp lao động Canada như thế nào?

 • Để hưởng trợ cấp lao động Canada, bạn có thể nộp đơn trực tiếp theo hướng dẫn cung cấp bởi phần mềm Certified tax software. Hoặc
 • Có thể nộp hồ sơ giấy bằng cách điền đầy đủ và nộp Bảng 6 (Schedule 6, Canada workers benefit)
 • Để đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp do bị bệnh khuyết tật, nếu bạn và vợ/ chồng của bạn đều đủ điều kiện nhận thì bạn nên yêu cầu trợ cấp cả hai vừa khoản cơ bản và khoản phụ cấp do bị bệnh khuyết tật.
 • Trong trường hợp cả hai bạn đều đủ điều kiện thì chỉ một trong hai bạn yêu cầu khoản hỗ trợ số tiền tối thiểu. Tuy nhiên, bạn phải yêu cầu khoản trợ cấp do bị bệnh khuyết tật trên các Bảng 6 riêng biệt.
 • Đối với khoản trả trước cho trợ cấp lao động Canada (ACWB), bạn không cần phải nộp yêu cầu vì chúng được gởi tự động.
 • Tình trạng hội đủ điều kiện của bạn sẽ được Cơ quan Thuế Canada (CRA) xác nhận khi bạn gởi tờ khai thuế thu nhập và hoàn trả phúc lợi.
 • Nếu bạn yêu cầu số tiền trợ cấp lao động Canada (CWB) trực tuyến 45300 của tờ khai thuế thu nhập và hoàn trả phúc lợi của bạn, CWB sẽ chi trả tự động.
 • Cơ quan Thuế Canada phải nhận được tờ khai thuế thu nhập và hoàn trả phúc lợi của bạn vào ngày 01 tháng 11 của năm tài chính để bạn được nhận khoản trả trước.

Ngày chi trả khoản trợ cấp lao động Canada mới là những ngày nào?

 • Ngày chi trả đầu tiên là ngày 28 tháng 7, tiếp theo khoản thanh toán hai quý là ngày 12 tháng 10 năm 2023 và ngày 12 tháng 01 năm 2024.
 • Khoản ứng trước trợ cấp lao động Canada là 12 tháng 7 năm 2023, 12 tháng 10 năm 2023 và 12 tháng 1 năm 2024.

Xem tin gốc tại đây